چشمه نور ایران، اولین آزمایشگاه ملی برای تحقیقات بین رشته‌ای

جواد رحیقی؛ محمد لامعی رشتی؛ رحمان اقبالی؛ احسان سلیمی؛ حسین قاسم؛ خورشید سرحدی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ جعفر دهقانی؛ فرهاد سعیدی؛ آرش صادقی پناه

دوره 15، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 159-173

https://doi.org/10.18869/acadpub.ijpr.15.2.159

پایداری سامانه اندازه‌گیری طول عمر پوزیترون و بررسی نوع و غلظت عیب ناشی از تابش الکترون‌های 10 مگا الکترون ولتی بر نمونه‌های سیلیکونی نوع n و p

اسماعیل طیب‌فرد؛ علی‌اکبر مهمان دوست خواجه‌داد؛ مرتضی خاقانی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ علی‌محمد پورصالح

دوره 15، شماره 1، تیر 1394، صفحه 34-41

https://doi.org/10.18869/acadpub.ijpr.15.1.34

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی