نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

  با استفاده از فرمول‌بندی بازی کوانتومی در سیستم سه ذره ‎ ای، تعادل نش را با افزودن پارامترهای عملگر تبدیل یکانی در مسئله احتمال رخدادها محاسبه می ‎ کنیم. از آنجایی که درهم‌تنیدگی نقش اساسی در بازی ‎ های کوانتومی ایفا می ‎ کند، تأثیر آن بر روی حالت ‎ های ایجاد شده تعادل نش مورد بررسی قرار می ‎ گیرد. نشان داده می ‎ شود که افزایش پارامترهای سیستم، نتایج بازی سه ذره ‎ ای را بهبود می ‎ بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Nash equilibrium by increasing game parameters in 3-player quantum game

نویسندگان [English]

  • H Goudarzi
  • S Beyrami

چکیده [English]

 Using the quantum game formalism in 3-player system, we calculate the Nash equilibrium in quantum Prisoners’ Dilemma by increasing parameters of unitary operator. Since, the entanglement plays an important role in quantum states of particles quantum game, actually its effect on the obtained results of Nash equilibrium is investigated. It is shown that increasing the parameters enhances the game payoff function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum game
  • entanglement
  • Nash equilibrium
  • Pareto optimal

تحت نظارت وف ایرانی