نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

  در این مقاله تاثیر گاف ‎نوار فوتونی بر سرعت انتشار پالس انعکاسی از یک بره دی الکتریک آلاییده شده با اتم‌های دو ترازی یا سه‎ترازی مطالعه می‎شود. فرض می‌شود بره دی الکتریک میان یک محیط یکنواخت (مانند خلاء) و یک بلور فوتونی یک بعدی قرار دارد. نشان داده می‌شود که اگر فرکانس حامل پالس گوسی فرودی به بره در ناحیه گاف ‎نوار فوتونی قرار بگیرد انتشار پالس انعکاسی از بره آلاییده شده توسط اتم‌های دوترازی (سه ترازی) فرانوری (فرونوری) خواهد بود، اما در وضیعیتی که فرکانس حامل پالس انعکاسی در لبه نوار فوتونی باشد، برای بره آلاییده توسط اتم‌های دوترازی (سه ترازی) پالس انعکاسی فرونوری (فرانوری) خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of photonic band gap on the propagation of reflected pulse from a slab doped with two-level and three-level atoms

نویسندگان [English]

  • S Roshan Entezar
  • M Nikkhou

چکیده [English]

  In this paper the effect of photonic band gap on the group velocity of reflected pulse from a dielectric slab doped with two-level or three-level atoms has been investigated. It is assumed that the slab is sandwiched between a uniform medium (like vacuum) and a one-dimensional photonic crystal. It is shown that the reflected pulse from the slab doped with two-level (three-level) atoms will be superluminal (subluminal) if the carrier frequency of the incident Gaussian pulse is in the photonic band gap. In contrast, for the incident pulse with the carrier frequency at the edge of photonic band gap, the reflected pulse from the slab doped with two-level (three-level) atoms is subluminal (superluminal).

کلیدواژه‌ها [English]

  • photonic band gap
  • subluminal
  • superluminal
  • reflected pulse

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی