نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

در این مقاله خواص اپتیکی نانو ذرات آلیاژی کروی با استفاده از نظریه لورنز – مای تعمیم یافته، هنگامی که این نانو ذرات در محیط آب قرار بگیرند، بررسی شده است. سطح مقطع‌های پراکندگی، خاموشی و جذب نانو ذرات در داخل آب بر حسب تغییرات طول موج فرودی در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک محاسبه شده و تغییرات ارتفاع قله-های سطح مقطع‌های خاموشی و پراکندگی ناشی از تشدید پلاسمون ذره‌ای برای نانو ذرات آلیاژی بر حسب تغییرات درصد آلیاژ و طول موج‌های متناظر آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optical extinction of Au–Ag spherical nanoalloy

نویسندگان [English]

  • A Azarian
  • M Mirseraji

چکیده [English]

In this paper, optical properties of Au–Ag spherical nanoalloy are investigated by means of Generalized Lorenz–Mie Theory (GLMT) when this nanoparticle is embedded into water. Scattering, extinction and absorption cross-sections of this nanoalloy into water are calculated by changes of incident wavelengths in visible and near infra-red region. Moreover, changes of height and wavelengths of extinction and scattering cross-sections peaks (due to Particle Plasmon Resonances (PPR)) versus alloy percentage for Au–Ag spherical nanoalloy are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Au – Ag Nanoalloy
  • generalized Lorenz- Mie theory
  • extinction cross-section
  • particle plasmon

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی