نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله، اثر مجاورت ابررسانایی برای یک ناحیه ابررسانا با سه نوع جفت‌شدگی یک‌تایی، سه‌تایی OSP و سه‌تایی ESP در تماس با یک ناحیه فرومغناطیس تمیز بررسی می‌گردد. با استفاده از رهیافت تابع گرین شبه‌ کلاسیکی، تابع دامنه جفت ابررسانایی برحسب پارامترهای مشخصه سیستم محاسبه شده و میزان نفوذ این همبستگی‌های ابررسانایی به داخل ناحیه فرومغناطیس بررسی و با هم مقایسه می‌شوند. نشان داده می‌شود که همبستگی‌های سه‌تایی ESP، در مقایسه با همبستگی‌های یک‌تایی و سه‌تایی OSP، دارای نفوذی بلندبردتر و دمایی به داخل ناحیه فرومغناطیس می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the superconducting proximity effect in the superconductors with singlet, OSP and ESP triplet pairings

نویسندگان [English]

  • M Araie
  • M A Maleki

چکیده [English]

In this paper, we investigate the superconducting proximity effect for a superconductor with three types of singlet, OSP and ESP triplet pairings in contact with a clean ferromagnetic region. Using the quasiclassical Green’s function approach, we calculate the superconducting pair amplitude function in terms of the characteristic parameters of the system and compare penetration of these superconducting correlations inside the ferromagnetic region. We show that the ESP triplet correlations have a long range thermal penetration compared with the singlet and OSP triplet correlations inside the ferromagnetic region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductivity
  • ferromagnetism
  • singlet correlations
  • triplet correlations
  • long range penetration

تحت نظارت وف ایرانی