نویسنده

دانشگاه شهرکرد

چکیده

ما هامیلتونی نهایی مسایلی از مکانیک کوانتومی ناجابجایی را در حضور میدان گرانشی کلاسیکی مطالعه خواهیم کرد که منشاء میدان گرانشی یک جسم کروی متقارن سنگین در نظر گرفته می‌شود. این فرض به متریک شوارتشیلد منجر خواهد شد و فرض می‌کنیم که تاثیر حضور میدان گرانشی ناشی از متریک شوارتشیلد بر دینامیک ذرات در حد یک پاسخ کلاسیکی و باندازه تغییر در معادله ژئودزیک ذره باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Noncommutative quantum mechanics on the outskirts of a heavy objects

نویسنده [English]

  • Abolfazl Jafari

چکیده [English]

In this study, the noncommutative problems of quantum mechanics in the presence of the classical gravitation field are investigated. It is shown that spaectime will fail by Schwarzschild metric, and classical response to the gravitational field, will be equal to the change in the geodesic derivation equation

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum field theory
  • Schwarzschild metric
  • noncommutative geometry

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی