نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از روش عدسی گرمایی دو باریکه‌ای وابستگی ضریب نفوذ‌پذیری محلول نانوذرات طلا اندازه‌گیری شده است. نمونه‌ها به روش پرتودهی گاما با پنج دز متفاوت، جهت ایجاد نانوذرات با اندازه‌های متفاوت تهیه شده‌اند. در اندازه‌گیری ضریب نفوذ‌پذیری گرمایی از لیزر nm 532 به عنوان لیزر گرمایی و یک لیزر هلیوم- نئون nm 8/632 توان 5/0 میلی‌وات به عنوان ردیاب استفاده شده است. اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهند که با افزایش اندازه نانوذرات از 4/12 تا 33 نانومتر ضریب نفوذ‌پذیری گرمایی افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring thermal diffusivity of Au nano-fluid prepared by gamma radiation

نویسندگان [English]

  • M Raeisi
  • E Shahriari

چکیده [English]

Thermal diffusivity of Au nanofluid was measured by using a dual beam mode-mismatched thermal lens method. The samples were prepared in various sizes by utilizing the gamma radiation method. In the dual beam mode-mismatched thermal lens, a diode laser (532 nm) was used as an excitation beam and a He-Ne laser with the beam output at 632.8 nm was used as a probe beam. Thermal diffusivity of gold nano-fluid increased with the increasing particle sizes ranging from 12.4 to 33 nm

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermal diffusivity
  • thermal lens
  • nanoparticle
1. D Compton, L Cornish, and E van der Lingen, Gold Bull. 36 (2003) 51.
2. P N Prasad, “Nanophotonics”, Wiley, New York (2004).
3. S E Maiga, C T Nguyen, and N Galanis, Int. J. Numer. Methods H 16 (2006) 275.
4. Q Xue, and W M Xu, Mat. Chem. Phys. 90 (2005) 298.
5. C V Bindhu, S S Harilal, V P N Nampoori, and C P G Vallabhan, Mod. Phys. Lett. B 13 (1999) 563.
6. E Shahriari, W M M Yunus, K Naghavi, and Z A Talib, Opt. Commun. 283 (2010) 1929.
7. J Shen, M L Baesso, and R D Snook, J. Appl. Phys. 75 (1994) 37388.
8. J M Harris and N J Dovichi, Anal. Chem. 52 (1980) 695.
9. N J Dovichiand and J M Harris, Anal. Chem. 53 (1981) 106.
10. J Shen, A J Soroka, and R D Snook, J. Appl. Phys. 78 (1995) 700.
11. J Turkevich, Gold Bull. 18 (1985)125.
12. D G Cahill, W K Ford, and K E Goodson, J. Appl. Phys. 93 (2003) 793.
13. C W Nan, R Birringer, and D R Clarke, J. Appl. Phys. 81 (1997) 6692

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی