نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

چکیده

توجیه عدم تغییر طعم لپتون‌های باردار در حال انتشار در مقایسه با نوسان نوترینو که اکنون به عنوان یک واقعیت فیزیکی پذیرفته شده است، مورد توجه می‌باشد. در این مقاله با محاسبه مسیرهای بوهمی لپتون‌های باردار الکترون و میون ناشی از واپاشی پایون و بوزون W مشاهده می­کنیم که حتی اگر تولید آنها همدوس باشد (یعنی عدم قطعیت در انرژی بزرگ‌تر از تفاوت جرم الکترون و میون باشد و تابع موج اولیه آنها همپوشانی داشته باشد)، پس از مدت زمان کوتاهی همدوسی از بین خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the coherent propagation of charged leptons coming from pion and W decay in Bohmian mechanics

نویسندگان [English]

  • H Azizakram
  • M M Ettefaghi
  • S V Mousavi

چکیده [English]

Although charged leptons, contrary to neutrinos, cannot oscillate, exploring whether a coherent  superposition of charged lepton states can change to others during the propagation is an important problem in the neutrino oscillation theory. In this paper, we consider electrons and muons coming from the pions and W decays and study their propagation in relativistic Bohmian quantum mechanics. We find out that the Bohmian trajectories of them are separated after atomic distance propagations. In fact, the computed Bohmian trajectories of electrons and muons coming from W and pion decays show that Bohmin results are consistent with those of standard quantum mechanics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charged leptons
  • Bohmian quantum mechanics
  • coherent superposition
  • oscillation
1. S Pakvasa, Lett. Nuovo Cim., 31(1981) 497.
2. J Rich, Phys. Rev. D 48 (1993) 4318.
3. A D Dolgov, A Y Morozov, L B Okun, and M G Shchepkin; Nucl. Phys. B, 502 (1997) 3.
4. E Sassaroli, et al., Z. Phys. C 66 (1995) 601.
5. J H Field, Eur. Phys. J. C 37 (2004) 359.
6. E Kh Akhmedov, JHEP, 09 (2007) 116.
7. P R Holland, “The Quantum Theory of Motion”, Cambridge University Press (1993).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی