نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران

2 گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

در این مقاله به مطالعه نظری عبور موج الکترومغناطیسی از یک لایه پلاسمای سرد ابر‌چگال ناهمگن پرداخته شده است. فرض شده که لایه پلاسما در داخل خلاء غوطه‌ور است و چگالی پلاسما به شکل سهموی می‌باشد. در این حالت، ضریب گذردهی الکتریکی پلاسما به ‌طور تدریجی و سهموی کاهش می‌یابد، و منفی شده و سپس دوباره مثبت می‌شود. در اینجا نشان داده شده که این ساختار چگونه موجب تسهیل عبور موج الکترومغناطیسی برای طیف وسیعی از زاویه فرودی، می‌شود. بدین منظور مد عادی و فرود مایل موج الکترومغناطیسی در نظر گرفته شده است. دامنه موج عبوری و انعکاسی به صورت تحلیلی محاسبه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. وابستگی ضریب‌ گذار کل ساختار به پارامترهای تأثیر‌گذار مسئله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electromagnetic wave transmission of over-dense plasma with parabolic electric permittivity profile

نویسندگان [English]

  • S Mir Aboutalebi 1
  • M.K Khadivi Boroujeni 2
  • M Hashemi Hossain Abadi 1

1

2

چکیده [English]

In this paper, a theoretical study of electromagnetic wave passing through inhomogeneous over-dense plasma was performed. It was supposed that the plasma layer is immersed in vacuum and the plasma density has aparabolic profileform. In this way, the electric permittivity profile decreases gradually, acquires negative values, and then again becomes positive on the other side of the slab. It has been shown that how this structure is suitable for the transmission of electromagnetic waves in a wide range of the incident angle.To this end, the normal mode and the oblique incident was considered. Then the amplitude of the electromagnetic waves and the reflection coefficient were analytically and exactly calculated and discussed. Dependence of the coefficient of the entire structure to the parameters influencing the problem was evaluated. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • anomalous electromagnetic wave transmission
  • over-dense plasma
  • parabolic density
  • plasma with varying density
1. Yu K Bliokh and Yu P Bliokh., Physics Uspekhi. 47 (2004) 393.
2. L Rajaei, S Mir Aboutalebi, and B Shokri, Physica Scripta, 84, 1 (2011) 8949.
3. S Miraboutalebi, L Rajaei, and M K Khadivi Borogeni, J. Theor. Appl. Phys. 7, 1 (2013) 1.
4. S Miraboutalebi, L Rajaee, and L Farhang Matin, J. Theor. Appl. Phys. 6, 1 (2012)1.
5. J A Bittencourt, “Fundamentals of Plasma Physics,” Springer-Verlag New York, (2004).
6. L Rajaei, S Miraboutalebi and M Nejati, accepted for publication in: Contributions to Plasma Physics 55, 7 (2015) 513.
7. L Rajaei, S Miraboutalebi, “The profile of Temperature in the Dissipativeover-dense Plasma Layer”, Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM) 2 (2014).

تحت نظارت وف ایرانی