نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در کار حاضرسعی شده است که یک فرمول­بندی تعمیم یافته از روش نیمه کلاسیکی در برخورد یون-اتم انجام شود. یکی از روش­های رایج در محاسبه­ی سطح مقطع جزئی و کل برخورد یون-اتم در محدوده­ی انرژی­های بالا استفاده از تقریب مرتبه اول بورن به دلیل ساده بودن محاسبات آن است ولی لزوما این تقریب از دقت کافی برخوردار نیست. به خصوص این تقریب در کانال تهییج به دلیل تعامد توابع موج حالت اولیه و نهایی زیر سیستم مقید، اثر بین هسته­ای را در محاسبات وارد نمی­کند و بنابراین تصویر کاملی از فرآیند برخورد را به­دست نمی­دهد. همچنین در این تقریب مهم­ترین جفت شدگی بین حالت اولیه و نهایی سیستم در نظر گرفته می­شود. از طرفی روش جفت شدگی نزدیک به دلیل محدودیت­هایی در انرژی­های بالای برخورد غیر قابل استفاده است. لذا هدف این کار تصحیح تقریب مرتبه اول بورن با به­کارگیری فرمول­بندی آیکونال چند حالته است. در نهایت نشان داده خواهد شد که با ساده کردن این تئوری تعمیم یافته می­توان به تعدادی از فرمول­بندی­های متداول در بحث برخورد یون-اتم دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correction of the first Born approximation for ion-atom collision in excitation channel by multi-channel eikonal formalism

نویسندگان [English]

  • reza fathi
  • saeideh amiribidvari

چکیده [English]

In the present work has been tried to do a generalized formalism of semi-classical method used in ion-atom impact. One of the current method to calculation of the differential and total cross section for ion-atom impact at high energy range is the first Born approximation because of the simplicity of its calculations, but not necessarily sufficiently accurate. In particular this approximation in the excitation channel take into account orthogonality of the initial and the final state wave functions of the bound subsystem and then disappears inter-nuclear effect in the calculations and offers the poor picture for viewing impact process. Also in this approximation the most important coupling has been considered between the initial and the final state. However the close-coupling method because of some restrictions in high impact energies is unusable. Therefore the aim of this work is correction the first Born approximation by implemented the multi-channel eikonal formalism. At last it will be shown that by simplifying this generalized theory it can be achieved a number of current formalism in terms of ion-atom impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ion-atom impact
  • Eikonal
  • differential cross Section
  • Semi-classical formalism

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی