نویسندگان

طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

چکیده

آزمایشگاه اندازه‌گیری مغناطیسی از مهم‌ترین قسمت‌های آزمایشگاه تحقیق و توسعه چشمه نور ایران است. این آزمایشگاه وظیفه اندازه‌گیری و بررسی صلاحیت مغناطیس‌های شتابگر اعم از مغناطیس‌های دائمی و الکترومغناطیس‌ها را بر عهده دارد و برای اولین بار در ایران در حال بهره برداری است. این آزمایشگاه شامل دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق و متناسب با نیاز سنکروترون است، از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به میز اندازه‌گیری کاوشگر اثر هال، پیچه چرخان، و پیچه هلمهولتز اشاره نمود. در حال حاضر آزمایشگاه به میز اندازه‌گیری کاوشگر اثر هال و پیچه چرخان در آرایش غیر جبرانی مجهز شده و اندازه‌گیری‌های مربوط به نمونه‌های مغناطیس‌های ساخته شده در طرح میسر است. در این مقاله به بررسی نتایج اندازه‌گیری‌های مغناطیسی چهار قطبی نمونه ساخته شده در طرح با استفاده از کاوشگر اثر هال و پیچه چرخان پرداخته و در موارد اندازه‌گیری خطای میدان‌های چند قطبی و منحنی تحریک چهار قطبی، نتایج با هم مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Magnetic measurement of Iranian Light Source Facility quadrupole storage ring prototype

نویسندگان [English]

  • Y Radkhorrami
  • A Shahveh
  • F Saeidi

چکیده [English]

Magnetic Measurement Lab is one of the most significant divisions of Research and Development (R&D) Lab of Iranian Light Source Facility. The main duty of this lab is to measure and check qualification of the accelerator magnets, including permanent and electromagnets, being applied in Iran for the fisrt time. The ILSF measurement lab consists of precise measurement equipment, in proportion  to synchrotron needs, such as Hall Effect probe measurement bench, rotating coil and Helmholtz coil. Recently, the lab has been provided with Hall probe measurement bench and uncompensated rotating coil and has made it possible to measure prototype magnets. In this article, the results of measuring quadrupole prototype are studied using Hall probe and rotating coil, to determine and compare errors in measuring multipole magnets and their sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic measurement
  • Hall probe
  • rotating coil
1. F Saeidi et al., Design and Fabrication of the first Quadrupole Magnet for the ILSF storage ring, IJPR. 15, 2 (2015), 189
2. A Shahve et al., “Magnetic Measurement Laboratory at the Iranian Light Source Facility”, 1st National Confrence on Particle Accelerators & their Applications, Nov. (2013), Tehran, Iran.
3. Animesh K Jain, “Harmonic Coils”, CERN-98-05, pp. 175.
4. Jack Tanabe, “Iron Dominated Electromagnets, Design, Fabrication, Assembly and Measurements”, Stanford.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی