نویسنده

پژوهشگاه دانش های بنیادی

چکیده

وجود بوزون باردار جدید،¢W، می‌تواند سطح مقطع تولید کوارک تاپ منفرد را تغییر دهد. در این مقاله، داده‌های مختلف آزمایش‌های CMS و ATLAS مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا وجود این ذره مقید شود. با فرض اینکه¢ Wفقط چپگرد یا راستگرد باشد، حد پایین جرم می‌تواند تا حدود GeV 1900 در شرایط خاص بالا برود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Single top production as a constraint for W boson

نویسنده [English]

  • S Paktinat Mehdiabadi

چکیده [English]

The existence of a new massive charged gauge boson, known as W’, is proposed by many new physics scenarios. When W’ decays to tb, the final state is very similar to the final state of the s-channel single top production, where W boson is the off-shell mediator to produce the top and bottom quarks. If W’ exists, it can affect the cross section of the SM s-channel single top production, so measuring this cross section can constrain the W’ contribution. We use different data categories from CMS and ATLAS experiments to constrain this contribution. Assuming a pure left-handed (right-handed) W’ gives a lower limit of 1290 (1360) GeV at 95% Confidence Level on the mass of W’. If the coupling coefficient is increased to 1.8, the lower limit on the W’ mass can exceed 1900 GeV, in special cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • top quark
  • W’ boson
  • LHC physics
[1] G. Burdman, B. A. Dobrescu and E. Ponton, Phys. Rev. D74 (2006) 075008, [hep-ph/0601186].
[2] Z. Sullivan, Phys. Rev. D66 (2002) 075011, [hep-ph/0207290].
[3] D. Duffty and Z. Sullivan, Phys. Rev. D86 (2012) 075018, [1208.4858].
[4] ATLAS collaboration, G. Aad et al., Search for new resonances decaying to a charged lepton and a neutrino in pp collisions at sqrt(s) = 13 TeV with the ATLAS detector, CERN, ATLAS-CONF-2016-061.
[5] CMS collaboration, C. Collaboration, Search for boson resonances decaying into a top
quark and a bottom quark in the leptonic final state at sqrt(s) = 13 TeV, CERN, CMS-PAS-B2G-15-004.
[6] CMS collaboration, S. Chatrchyan et al., JHEP 05 (2014) 108, [1402.2176].
[7] E. Boos, V. Bunichev, L. Dudko and M. Perfilov, Phys. Lett. B655 (2007) 245{250, [hep-ph/0610080].
[8] E. Drueke, J. Nutter, R. Schwienhorst, N. Vignaroli, D. G. E. Walker and J.-H. Yu, Phys. Rev. D91 (2015) 054020, [1409.7607].
[9] T. M. P. Tait and C. P. Yuan, Phys. Rev. D63 (2000) 014018, [hep-ph/0007298].
[10] S. Yaser Ayazi and M. Mohammadi Najafabadi, J. Phys. G38 (2011) 085002, [1006.2647].
[11] ATLAS collaboration, G. Aad et al., Phys. Lett. B756 (2016) 228{246, [1511.05980].
[12] CMS collaboration, V. Khachatryan et al., JHEP 09 (2016) 027, [1603.02555].
[13] R. Brun and F. Rademakers, Nucl. Instrum. Meth. A389 (1997) 81-86.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی