نویسنده

دانشکده فیزیک دانشاه صنعتی شریف

چکیده

توزیع باریون‌ها در ساختارهای بزرگ مقیاس یکی از سوالات مهم کیهان‌شناسی است. این توزیع، اطلاعات ارزشمندی درباره تشکیل و تحول کهکشان‌ها را در اختیار می‌گذارد. از طرف دیگر مسئله باریون گمشده در مدل استاندارد هنوز محل بحث است. یکی از مهم‌ترین ساختارهای کیهانی برای بررسی میزان باریون‌ها و توزیع آنها، خوشه کهکشانی است. در این مقاله پیشنهاد شده است که با استفاده از اثر سونیائف زلدوویچ جنبشی در خوشه‌های کهکشانی که در کهکشان مرکزی آن ابرنواختر نوع یک وجود داشته باشد می‌توان نمایه عمق نوری خوشه کهکشانی را محاسبه کرد. برای به دست آوردن این نمایه سرعت توده خوشه کهکشانی با استفاده از ابرنواختر نوع یک محاسبه می‌شود. این اثر را برای خوشه‌های کهکشانی در انتقال به سرخ های Z<0.15
 با قدرت تفکیک فواصل100 کیلوپارسکی که معادل قدرت تفکیک رصدی 1 درجه قوسی در تابش زمینه کیهان است را می‌توان به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the optical depth profile of galaxy clusters by kinetic Sunyaev-Zel'dovic effect

نویسنده [English]

  • Sh Baghram

چکیده [English]

baryonic matter distribution in the large-scale structures is one of the main questions in cosmology. This distribution can provide valuable information regarding  the processes of galaxy formation and evolution. On the other hand, the missing baryon problem is still under debate. One of the most important cosmological structures for studying the rate and  the distribution of the baryons is galaxy clusters. In this work, it is proposed that the kinetic Sunyaev-Zel'dovich effect in galaxy clusters, which has a supernova type Ia (SNe Ia) in their brightest central galaxy, can be used to obtain  the optical depth profile of the galaxy cluster. To obtain  this profile , the bulk velocity is calculated by SNe Ia. We show that for galaxy clusters in the redshift range of Z<0.15
, we can find the optical depth with 100 kpc resolution, which is the same as 1 arc minute resolution in cosmic microwave background observations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • baryonic matter
  • galaxy cluster
  • kinetic Sunyaev–Zel'dovich effect
  • supernova type I
1. P.A.R.Ade et al: [Planck Collaboration], Astron. Astrophys. 594, A13 (2016)
2. M.Tegmark et al., [SDSS Collaboration], Phys. Rev. D 69, 103501 (2004)
3. L.Amendola et al. [Euclid Theory Working Group], Living Rev. Rel. 16 , 6 (2013)
4. Galaxy Formation and Evolution, by Houjun Mo , Frank van den Bosch , Simon White, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010
5. Y. B. Zeldovich and R. A. SunyaevAstrophys. Space Sci. 4, 301 (1969).
6. R.A. Sunyaev and Y.B. Zeldovich, Comments on Astrophysics and. Space. Physics, 4 ,173 (1972)
7. Shant Baghram, (2017) arXiv:1703.02021
8. P.A.R. Ade et al. Astron.Astrophys. 586, A140 (2016).
9. F. De Bernardis et al. JCAP 1703, 03, 008 (2017).
10. B. Soergel et al. Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 461 , 3, 3172-3193 , (2016)
11. N. Kaiser, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 231, 149 (1989)
12. S. Baghram, S. Tavasoli, F. Habibi, R. Mohayaee, J. Silk, IJMPD, 23, 12, 1442025 (2014).
13. D. J. Bacon, S. Andrianomena, C. Clarkson, K. Bolejko and R. Maartens, MNRAS 443 (2014) 1900-1915
14. N. Suzuki et al.. Astrophys.J. 85 , 746 (2012)
15. Eisenstein and Hu, Astrophys.J. 496, 605 (1998)
16. M.A.C. Perryman et al. Astron.Astrophys. 369, 339-363 (2001)
17. Nicholas Battaglia, Simone Ferraro, Emmanuel Schaan, David Spergel, arXiv:1705.05881 (2017)

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی