نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

در این مقاله یک سیستم مرکب متشکل از دو زیرسیستم غیر برهم‌کنشی یکسان در نظر می­گیریم؛ به طوری که هر کدام از زیرسیستم­ها شامل یک کیوبیت متحرک در یک کاواک نشت کننده باشد. با مطالعه دینامیک این سیستم مرکب درمی­یابیم که همواره درهم‌تنیدگی، ناسازگاری و همدوسی بین دو کیوبیت متحرک در مقایسه با کیوبیت­های ساکن به مقدار اولیه­شان نزدیک‌تر باقی می­مانند. به طور خاص نشان می­دهیم که درهم‌تنیدگی، ناسازگاری و همدوسی اولیه بین دو کیوبیت می­تواند به طور بسیار مؤثری با افزایش سرعت کیوبیت­ها از واهلش حفظ شوند. در ضمن استفاده از چنین نتیجه­ای، این سه منبع کوانتومی (درهم‌تنیدگی، ناسازگاری و همدوسی) را با همدیگر مقایسه می­کنیم و اثبات می­کنیم که همدوسی یک سیستم دوبخشی نسبت به دو منبع کوانتومی دیگر، در مقابل نوفه محیط مقاوم­تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protecting and comparing entanglement, quantum discord and quantum coherence between two moving qubits inside leaky cavities

نویسندگان [English]

  • A Mortezapour
  • S Karami

چکیده [English]

In this study, we consider a composed system consisting of two identical non-interacting subsystems. Each sub-system is made of a moving qubit into a leaky cavity. The study of the dynamic of the composed system revealed that compared with the stationary qubits, entanglement, quantum discord and coherence between two moving qubits remained close to their initial values as time went by. In particular, we show that the entanglement, quantum discord and the initial coherence between the two qubits could be strongly protected from decay by increasing the velocity of the qubits. Furthermore, based on such results, we have drawn a comparison between the three quantum resources (entanglement, quantum discord and coherence), demonstrating that the coherence of a bipartite system could be more robust than the two other quantum resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qubit
  • entanglement
  • quantum discord
  • quantum coherence
1. Y Yao, X Xiao, L Ge and C P Sun, Phys. Rev. A 92 (2015) 022112.
2. A Streltsov, U Singh, H S Dhar, M N Bera, and G Adesso, Phys. Rev. Lett. 115 (2015) 020403.
3. X Hu, A Milne, B Zhang and H Fan, Scince Rep. 6 (2016) 19365.
4. C Radhakrishnan, M Parthasarathy, M Jambulingam and T Byrnes, Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 150504.
5. C H Bennett, G Brassard, C Crepeau, R Josza, A Peres and W K Wootters, Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 1895.
6. R Laflamme, C Miquel, J P Paz and W H Zurek, Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 198.
7. M B Plenio, V Vedral and P L Knight, Phys. Rev. A 55 (1997) 67.
8. A Datta, A Shaji and C M Caves, Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 050502.
9. B P Lanyon, M Barbieri, M P Almeida and A G White, Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 200501.
10. H Ollivier and W H Zurek, Phys. Rev. Lett. 88 (2001) 017901.
11. L Henderson and V Vedral, J. Phys. A: Math. Gen. 34 (2001) 6899.
12. T Baumgratz, M Cramer and M B Plenio, Phys. Rev. Lett. 113 (2014) 140401.
13. I Vega and D Alonso, Rev. Mod. Phys. 89 (2017) 015001.
14. E M Laine, H P Breuer, J Piilo, C F Li and G C Guo, Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 210402.
15. F Caruso, V Giovannetti, C Lupo and S Mancini, Rev. Mod. Phys. 86 (2014) 1203.
16. B Bellomo, R L Franco and G Compagno, Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 160502.
17. L Viola and S Lloyd, Phys. Rev. A 58 (1998) 2733.
18. Z X Man, Y J Xia and N B An, Physics. Rev. A 86 (2012) 052322.
19. Z X Man, Y J Xia and R Lo Franco, Phys. Rev. A 92 (2015) 012315.
20. Z X Man, Y. J. Xiao and R Lo Franco, Sci. Rep. 5 (2015) 13843.
21. A D’Arrigo, R Lo Franco, G Benenti, E Paladino, and G Falci, Phys. Scr. T153 (2013) 014014.
22. L L Yan, J Q Zhang, J Jing, and M Feng, Phys. Lett. A 379 (2015) 2417.
23. J Yang, X H R Guo, P Xu, K Wang, C Sheng, M Liu, J Wang, A Derevianko, and M Zhan, Phys. Rev. Lett. 117 (2016) 123201.
24. I A Silva et al., Phys. Rev. Lett. 117 (2016) 160402.
25. A Mortezapour, G Naeimi, and R Lo Franco, Opt. Commun. 424 (2018) 26.
26. A Mortezapour and R Lo Franco, Sci. Rep. 8 (2018) 14304.
27. J-S Xu et al., Nature Commun. 4 (2013) 2851.
28. R Lang, M O Scully, W E Lamb, Phys. Rev. A 7 (1973) 1788.
29. A Mortezapour, M A Borji, D Park and R Lo Franco, Open Sys. Inf. Dyn. 24 (2017) 1740006
30. A Streltsov, G Adesso and M Plenio, Rev. Mod. Phys. 89 (2017) 041003.
31. W K Wootters Phys. Rev. Lett. 80 (1998) 2245.
32. M Ali, A R P Rau and G Alber, Phys. Rev. A 81 (2010) 042105.
33. C Z Wang, C X Li, L Y Nie and J F Li, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44 (2011) 015503.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی