نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در این مقاله انتشار باریکه لیزر گوسی و باریکه لیزر مختل شده و تأثیر اختلال وارد شده بر باریکه لیزر بر تحریک موج الکترونی پلاسما با در نظر گرفتن اثرهای غیر خطی پاندروموتیو و نسبیت مورد بررسی قرار گرفته است. برای نرخ رشد تابع تغییر تیزی اختلال و تغییر پهنای باریکه لیزر مختل شده و موج الکترون پلاسما از تقریب پاراکسیل استفاده کرده‌ایم. در ادامه برای حل معادلات درجه دوم از حل عددی استفاده کرد‌‌یم. در نتیجه حل عددی مشاهده می‌شود که افزایش در چگالی باعث افزایش در خود کانونی باریکه لیزر، ریپل باریکه لیزر و موج الکترون پلاسما می‌شود و بهتر شدن خودکانونی باریکه لیزر مختل شده باعث افزایش انرژی پتانسیل الکترونی می‌شود.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The propagation of the rippled laser beam and the excitation of electron plasma wave for different densities of plasma based on nonlinear effects

نویسندگان [English]

  • M Ebdaei 1
  • B Bokaei 2
  • B Mohammad Hosseini 1
  • A R Niknam 2

چکیده [English]

In this paper the propagation characteristics of the gaussian laser beam and the rippled laser beam in collisionless plasma were investigated, and their effects on and the excitation of the electron plasma wave were addressed by considering the ponderomotive and relativistic nonlinearity. Analytical expressions for the growth rate of the laser spike in plasma, the beam width of the rippled laser beam and excited electron plasma wave were obtained using paraxial ray approximation. These second-order differential equations of dimensionless beam width parameter were solved numerically. The results showed that increasing the density of plasma improved the self –focusing of the laser beam, the ripple laser beam and the electron wave plasma. Moreover, increasing the self-focusing of ripple beam laser enhanced the electrostatic potential of the electron plasma wave

کلیدواژه‌ها [English]

  • ripple laser beam
  • electron plasma wave
  • paraxial
  • self-focus
1. H Hora, JOSA 65 8 (1975) 882.
2. S A Akhmanov, A P Sukhorukov, and R Khokhlov, Physics-Uspekhi 10 5(1968) 609.
3. A Sharma, et al., Physics of Plasmas (1994-present) 10 10 (2003) 4079.
4. M S Sodha, A Sharma, and S K Agarwal, Physics of Plasmas (1994-present) 13 8 (2006) 083105.
5. S Patil, et al., Applied Physics B 111 1 (2013) 1.
6. A Niknam, et al., Physics of Plasmas (1994-present) 18 11 (2011) 112305.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی