نویسندگان

چکیده

این مقاله روشی را برای تعیین توزیع بهینه اربیوم جهت افزایش بهره تقویت فیبرهای اربیومی تقویت کننده ارائه می کند. توزیع‌های بهینه اربیوم به دست آمده در این مدل براساس نوع ساختار موجبری فیبر و میزان توان پمپ است . این توزیع‌های بهینه را برای فیبرهای رایج تک مدی و فیبرهای با پاشندگی انتقال یافته به دست آورده‌ایم. توزیع‌های بهینه اربیوم به دست آمده به صورت شبه گاوسی هستند و شبه‌سازی بهره تقویت برای این دو نوع فیبر نشان می دهد که توزیع‌های به دست آمده برای فیبرهای رایج تک مدی بهره تقویت را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. نتایج به دست آمده برای تقویت فیبرهای با پاشندگی انتقال یافته با نتایج گزارش شده سایر طراحی ها مطابقت کامل دارد. روش ارائه شده در عین حال که برای اولین بار پیشنهاد می‌شود, کاملا کلی است و برای هر نوع فیبر تقویت کننده یا موجبر فعال می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model to obtain an optimum erbium desity for gain increasing in EDFA

نویسندگان [English]

  • E. Arzi
  • A. Hassani
  • F. E. Seraji

چکیده [English]

  In this paper, we suggest a novel model, based on input pump power and wave guidestructure, to calculate the Er-density profile in Erbium doped fiber amplifiers. This optimization is carried out for both SMF and DSF fibers. These optimized profiles have a Gaussian-like shape. Using the SMF optimized Er-density profile, high gain enhancement is obtained in a relatively short length of fibers. On the other hand, the DSF optimized profile shows small changes in the gain, which agrees with the previously report on other method of gain enhancement. This model is applicable to all active waveguides and any other dopant as well .

کلیدواژه‌ها [English]

  • erbium doped amplifiers
  • fiber optics
  • fiber amplifiers
  • optical communication
  • optimization
  • gain enhancement

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی