نویسندگان

چکیده

  در این پژوهش به طور سیستماتیک به بررسی اثر حضور یونهای Pb و Sb در جایگاه Bi در ابررساناهای سرامیکی (2223)BSCCO  پرداخته­ایم. با توجه به گزارشهای متناقضی که در مورد افزایش دمای بحرانی این نوع ابررسانا با نشاندن Sb به جای Bi داده شده است, با انتخاب استکیومتری دقیق, این مطلب و همچنین حضور یونهای Sb در تشکیل و بهینه سازی فاز (2223), مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاه از آلایش ابررسانای فوق به نسبت مناسب Pb+Sb , نمونه­های با درصد خلوص بالا از این فاز تهیه شده است. پذیرفتاری مغناطیسی نمونه­های فوق اندازه­گیری شده و ساختار آنها توسط XRD و SEM مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این بررسی­ها نشان می­دهد که اگر چه وجود Pb برای تشکیل فاز (2223) ضروری بوده و باعث پایداری آن می­شود اما حضور Sb به ایجاد درصد بالای فاز مذکور کمک می­کند. ضمناً Sb باعث همبستگی بیشتر بین دانه­ای شده و باعث افزایش جریان بحرانی این مواد می­شود. بر خلاف گزارشهای قبلی, دمای گذار این نوع ابررساناها با افزودن Sb بالا نمی­رود. نتایج آزمایشها نشان می­دهد که خواص ابررسانایی به مدت زمان و دمای پخت بسیار حساس است.

عنوان مقاله [English]

Magnetic and structural properties of Bi(2223)doped by pb and Sb

نویسندگان [English]

  • H. Salamati
  • M. Kamkar

چکیده [English]

  In a systematic approach, we have investigated the effect of the presence of Pb and Sb in the Bi site in a BSCCO (2223 phase) superconductor. There are some contradictory reports in substitution of Sb in the Bi site. Some researchers report an increase in the Tc of these materials. So, we have made an accurate stoichiometry of these superconductors and selected extra pure starting materials with appropriate ratios of Pb+Sb.   The susceptility of these samples have been measured and the structures of the systems have been studied by SEM and XRD. The results of this investigation show that, Although the presence of Pb is essential for formation of (2223) phase, but addition of small amount of Sb helps to stabilize and enhance the ratio of higher phase. Our results show that, presence of Sb would raise the critical current density, but would not affect the Tc of these superconductors.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی