نویسندگان

چکیده

  در این مقاله تأثیر میزان سرب (x=0/3 , 0/4 , 0/5) و زمان پخت (t=72, 96, 120h) برروی خواص فیزیکی نمونه­های (Bi2-x PbxSr2Ca2Cu4Oy) مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از مرحله ساخت نمونه­ها, آزمایش اثر مایسنر, اندازه­گیریهای Tc , Jc وبلور نگاشتی روی نمونه­ها, انجام شد. بررسی نتایج نشان می­دهد که تغییر میزان سرب و زمان پخت برروی Tc تأثثر جزیی داشته, اما مقاومت (در حالت عادی) و چگالی جریان را به طور قابل ملاحظه­ای تغییر می­دهند. همچنین برای همه نمونه­ها, منحنی­های V-I در ناحیه مخلوط از مدل توانی  (V=αIβ) پیروی می­کنند. علاوه بر این مطالعات بلور نگاشتی نمونه­ها نشان می­دهند که در همه آنها, فاز غالب (2223) می­باشد و سرب ساختار ارتورمبیک نمونه­ها را تغییر نمی­دهد. از نتایج کل آزمایشها, مشخص می­شود که به ازای 5/0=X و زمان پخت 72 ساعت, بالاترین چگالی جریان بحرانی و کمترین مقاومت ویژه در حالت عادی حاصل می­شود که بیانگر بهبود اتصالهای بین دانه­ای نمونه تحت این شرایط می­باشد.

عنوان مقاله [English]

Investigation on the influence of lead and the annealing time on the properties of Ba-Sr-Ca-Cu-O superconductor ceramic

نویسندگان [English]

  • M. Zargar Shoushtari
  • B. Rezaei

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی