نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، بخش علوم و فناوری، دانشگاه لاهور، پاکستان

چکیده

مدل‌های انرژی تاریک  $\Lambda \sim (\frac{\dot{a}}{a})^{2}$ و $\Lambda \sim \frac{\ddot{a}}{a}$ با در نظر گرفتن ثابت گرانش  G کمیتی وابسته به زمان در چارچوب گرانش تعمیم یافته چرن-سایمون مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده که ثابت گرانشی رفتاری افزایشی متناسب با رفتاری افزایشی کتناسب با رفتار کمیت زمان در هر مدل دارد. این مدل‌ها با نتایج مشاهده شده از  تنظیم مقادیر کمیت‌ها مقایسه شده است. مشاهدات ما بیان می‌کند که مدل  $\Lambda \sim (\frac{\dot{a}}{a})^{2}$ عموماً در طبیعت جاذبند، در حالی که مدل دیگر $\Lambda \sim \frac{\ddot{a}}{a}$ با حالت دافع تطابق داشته و بدین ترتیب با سناریوی رایج جهان شتاب‌دار توافق دارد.
تغییرات G(t) اندازه گرفته شود دیده می‌شود که که هر وقت مقدار  ω در بازه  $-1.33 <\omega< -0.79 $ قرار گیرد دستخوش تغییر شدید خواهد شد. دیده می‌شود که بر اساس تأثیر  مختلط متغیر زمانی Λ و G(t) ، جهان با شتاب منبسط می‌شود. علاوه براین، تخمین زده شده است که بازه تغییر G(t) با تنظیم مناسب کمیت α  و β به صورت $-(1.89\pm 0.10)\times 10^{-11}yr^{-1}<\frac{\dot{G}}{G}<0$  داده می‌شود، که با ابرنواختر Ia تطابق دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Time Dependent Gravitational Constant in Chern Simons Modified Gravity

نویسندگان [English]

 • A Sarfaraz
 • M Siddique

Department of Mathematics, Division of Science and Technology, University of Education Lahore, Pakistan

چکیده [English]

Two dark energy models $\Lambda \sim (\frac{\dot{a}}{a})^{2}$ and $\Lambda \sim \frac{\ddot{a}}{a}$ are studied by taking into account the gravitational constant G is a time-dependent parameter in the framework of Chern-Simons modified gravity. It is found that the gravitational constant shown the increasing behavior proportional to those of the time parameter for each model. These models are compared with observational results by regulating the values of the parameters. Our investigations indicated that the model $\Lambda \sim (\frac{\dot{a}}{a})^{2}$ is generally attractive in nature while the other model $\Lambda \sim \frac{\ddot{a}}{a}$ coincides to repulsive situation and consequently match with the current scenario of the accelerating universe. We calculated the variation of G(t) which showed that it changes rapidly when the value of $\omega$ is taken between the limit $-1.33 <\omega< -0.79 $. It is viewed that due to the composite influence of time-variable $\Lambda$ and G(t), the universe expanded with acceleration. Further, it is estimated that  the range for variation of G(t) with  proper tuning of parameters $\alpha$ and $\beta$ is given as $-(1.89\pm 0.10)\times 10^{-11}yr^{-1}<\frac{\dot{G}}{G}<0$ which match with Ia type supernova.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamical CS Modified Gravity
 • Dark Energy
 • Gravitational constant
 1. D N Spergel, R Bean, O Doré, et al., J. Suppl. 2 (2007) 377.

 2. J K Adelman-McCarthy, M A Agüeros et al., J. Suppl. 2 (2008) 297.

 3. N Aghanim, Y Akrami et al., arXiv:1807.06209 (2018).

 4. R Jackiw and S Y Pi, Rev. D 68 (2003). 104012.

 5. A Pasqua, R Da Rocha and S Chattopadhyay, Phys. J. C 2 (2015) 44.

 6. Y S Myung, Eur. J. C 8 (2013) 2515.

 7. M Li, X D Li, S Wang, Y Wang and X Zhang, Cosmol. Astro. Phys. 1 (2009) 014.

 8. Q G Huang and Y Gong, Cosmol. Astropart. Phys. 08 (2004) 006.

 9. E Elizalde, S Nojiri, S D Odintsov, and P Wang, Rev. D 71 (2005) 103504.

 10. A Jawad and A Sohail, Space Sci. 2 (2015) 55.

 11. S Ali and M J Amir, J. Theor. Phys. 12 (2016) 5095.

 12. M J Amir and S Ali, J. Theor. Phys. 4 (2015)1362.

 13. S Ali and M J Amir, AHEP (2019) 1712.09425.

 14. P J Porfi­rio, J B Fonseca-Neto, J R Nascimento, A Y Petrov, J Ricardo and A F Santos, Rev. D 94 (2016) 4.

 15. K Konno, T Matsuyama, Y Asano and S Tanda, Rev. D 78 (2008) 024037.

 16. D Guarrera and A J Hariton, Rev. D 76 (2007) 044011.

 17. KK Nandi, I R Kizirgulov, O V Mikolaychuk, N P Mikolaychuk and A APotapov, Rev. D 79 (2009) 083006.

 18. S Chen and J Jing, Lett. B 679 (2009) 144.

 19. V Silveira and I Waga, Rev. D 56 (1997) 4625.

 20. R F Sistero, Rel. Grav. 11 (1991) 1265.

 21. L B Torres and I Waga, Not. R. Astron. Soc, 3 (1996) 712.

 22. J M Salim and I Waga, Quan. Grav. 9 (1993) 1767.

 23. A V Nesteruk, R Maartens and E Gunzig, Quan. Grav. 4 (1998) 923.

 24. H Stefancic, Lett. B 595 (2004) 9.

 25. X Zhang and F Q Wu, Rev. D 72 (2005) 043524.

 26. A Cetto, L De La Pena and E Santos, Astrophys. (1986) 1641.

 27. D B Guenther, L M Krauss and P Demarque, J. 2 (1998) 871.

 28. T Damour, G W Gibbons and J H Taylor, Rev. Lett. 61 (1988) 1151.

 29. E Gaztanaga, E Garcia-Berro, J Isern, E Bravo and I Dominguez, Rev. D 65 (2001) 023506.

 30. O G Benvenuto, E Garc-Berro and J Isern, Rev. D 69 (2004) 082002.

 31. M Biesiada and B Malec, Monthly Notices of the Royal Astron. Soc. 2 (2004) 644.

 32. C J Copi, A N Davis and L M Krauss, Rev. Lett. 92 (2004) 171301.

 33. J A Belinchón, Astrophysics and space science, 281 (2002) 765.

تحت نظارت وف ایرانی