نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکدة فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

همبستگی‏ های نوکلئون- نوکلئون مادۀ هسته ‏ای نامتقارن در حالت‏ های جفت ‏شده 3S1- 3D1 و 3P2- 3F2 برای پتانسیل‏ های دو- نوکلئونی AV18 و AV’6 با روش وردشی پایین‏ ترین مرتبۀ مقید مطالعه می‏ شوند. در این محاسبات، تابع همبستگی تانسوری (یا اسپین- مدار) در حالت جفت‏ شده‏ 3S1- 3D1 (3P2- 3F2) لحاظ می ‏شود. انرژی مادۀ هسته ‏ای نامتقارن و شعاع ترمیم همبستگی‏ های غیرمرکزی در حالت‏ های مذکور گزارش می‏ شوند. مشخص می‏ شود که با کاهش نسبت پروتون به نوترون (شعاع‏ های ترمیم)، توابع همبستگی غیرمرکزی حالت ‏های جفت‏ شده تقویت می ‏شوند. نشان می‏ دهیم که توابع همبستگی غیرمرکزی و انرژی‏ مادۀ هسته‏ ای نامتقارن در حالت جفت‏ شده 3P2- 3F2 بیشتر از حالت 3S1- 3D1 به اندرکنش دو- نوکلئونی وابسته ‏اند‏.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The asymmetric nuclear matter correlated states in the LOCV framework

نویسنده [English]

 • A Tafrihi

Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The nucleon-nucleon correlations of asymmetric nuclear matter (ASM) in the 3S1-3D1 and the 3P2-3F2 states with the AV18 and the AV’6 potentials are studied in the lowest order constrained variational (LOCV) method. In these computations, the tensor (or the spin-orbit) correlations are considered in the 3S1-3D1 (3P2-3F2) state. The energy, as well as the healing distance of the ASM in the mentioned states, are reported. It is demonstrated that by decreasing the proton to neutron ratio, the non-central correlations (healing distances) of the coupled states grow. It is shown that the ASM non-central correlations and energies in the 3P2-3F2 state are more sensitive to the interaction than those of 3S1-3D1 state.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • nucleon-nucleon correlation
 • coupled states
 • asymmetric nuclear matter
 • LOCV
 1. J S Levinger, Rev. 84 (1951) 43.

 2. J L Forest, V R Pandharipande, S C Pieper, R B Wiringa, R Schiavilla, and A Arriaga, Rev. C 54 (1996) 646.

 3. A Akmal, V R Pandharipande, Rev. C 56 (1997) 2261.

 4. O Benhar, et al., Phys. A 703 (2002) 70.

 5. A Tafrihi, Physics Letters B 816 (2021) 136192.

 6. H Feldmeier, et al., Rev. C 84 (2011) 054003.

 7. S Gandolfi, A Lovato, J Carlson, Kevin E Schmidt, Rev. C 90 (2014) 061306(R).

 8. F Iwamoto, M Yamada, Theor. Phys. 17 (1957) 543.

 9. J W Clark, Part. Nucl. Phys. 2 (1979) 89.

 10. M E Grypeos and E Mavrommatis, Nuovo Cimento 5 (1972) 369.

 11. J C Owen, R F Bishop, and J M Irvine, Lett. B 59 (1975) 1.

 12. R F Bishop, C Howes, J M Irvine, M Modarres, Phys. G: Nucl. Phys. 4 (1978) 1709.

 13. A M Modarres, J M Irvine, Phys. G, Nucl. Phys. 5 (1979) 511.

 14. G H Bordbar, M Modarres, Rev. C 57 (1998) 714.

 15. H R Moshfegh, M Modarres, Phys. A 792 (2007) 201.

 16. M Modarres, M Pourmirjafari, H R Moshfegh, Nucl. Phys. A 819 (2009) 27.

 17. M Modarres, A Tafrihi, Phys. A 941 (2015) 212.

 18. S Goudarzi, H R Moshfegh, Rev. C 91 (2015) 054320.

 19. A Tafrihi, M Modarres, Phys. A 958 (2017) 25.

 20. A Tafrihi, Phys. 392 (2018) 12.

 21. M Rahmat, M Modarres, Phys. A 997 (2020) 121715.

 22. R B Wiringa, V Fiks, A Fabrocini, Rev. C 38 (1988) 1010.

 23. J Carlson, J Morales, V R Pandharipande, D G Ravenhall, Rev. C 68 (2003) 025802.

 24. A Mukherjee, Rev. C 79 (2009) 045811.

 25. R B Wiringa, V G J Stoks, R Schiavilla, Rev. C 51 (1995) 38.

 26. R B Wiringa, S C Pieper, Rev. Lett. 89 (2002) 182501.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی