نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد

چکیده

در این مقاله معادلات پایستگی تکانه-انرژی برای یک ‌‌‌شارة نسبیتی در فضا-زمان تخت را به دست می‌آوریم. در انتقال تکانه و انرژی سه ساز و کار ‌‌‌شارة کامل، وشکسانی و انتقال گرما در نظر گرفته می‌شود از اثر میدان مغناطیسی دراین مقاله صرفنظر می‌شود. همچنین ارتباط معادلات نسبیتی و غیر نسبیتی در این مقاله دیده می‌شود، پس با توجه به اثراتی که در معادلات نسبیتی وجود دارد اما در معادلات غیر نسبیتی دیده نمی‌شود، می‌توان معادلات غیر نسبیتی را اصلاح کرد. روش استفاده شده در این مقاله برای به دست آوردن معادلات پایستگی و اتصال معادلات پایستگی غیر نسبیتی قابل استفاده برای انواع ساز و کار‌های انتقال انرژی و تکانه و نیز قابل اجرا برای تمام متریک‌ها ‌است‏.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conservation equations in the relativistic and non-relativistic fluids with the three mechanisms for energy-momentum transferring

نویسنده [English]

 • Mahboobe Moeen Moghaddas

M Moeen Moghaddas

چکیده [English]

In this paper we obtain the conservation equations of momentum-energy of a relativistic fluid in the flat space-time. Three mechanisms for energy and momentum transferring are considered, which are: perfect fluid, stress viscosity and heat transfer mechanisms. The effect of magnetic field is ignored in this paper. Also, the connection of relativistic and non-relativistic equations are seen in this paper, so, the non-relativistic equations can be modified with the relativistic influences.
The method of deriving energy and momentum conservation equations and connection of relativistic and non-relativistic conservation equations of this paper, is available to use for a variety of energy and momentum transfer mechanisms, also, applicable to all metrics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • relativistic conservation equations
 • non- relativistic conservation equations
 • transferring mechanisms of energy-momentum
 • connection of relativistic and non-relativistic fluids
 1. C‎ ‎F‎ ‎Gammie‎, ‎R‎ ‎Popham‎, ‎ApJ498‎ (1998) 313‎.

 2. A Harutyunyan, A Sedrakian, and D H Rischke, Particles 1 (2018) 155.

 3. A‎ ‎Muronga‎, ‎Phys. Rev‎. ‎C 76 ‎ (2007) 014909.

 4. J Muronga, Phys. G. 37 (2010) 094008.

 5. R Takahashi, MNRAS 382 (2007) 567.

 6. L Herrera, A Di Prisco, and J Ospino, Gen Relativ Gravit 44 (2012) 2645.

 7. M Moeen ‎, ‎IJAA‎ ‎5‎ ‎(‎2018) 117. ‎

 8. M Moeen ‎, ‎‎arXiv:2010.02454[astro-ph.HE](2020)

 9. O M Pimentel ‎, F D ‎Lora-Clavijo, and G A Gonzalez, ‎Gen Relativ Gravit 48, 10 (2016) 1. ‎

 10. C W ‎Misner‎, ‎K S ‎Thorne‎, and ‎J A ‎Wheeler‎, ‎“Gravitation, Freeman”‎, ‎San Francisco (1973)‎.

 11. C Eckart, Rev. 58 (1940) 919.

 12. D‎ ‎Mihalas and ‎B W‎ ‎Mihalas‎, “‎Foundations of Radiation Hydrodynamics‎”, ‎Oxford University Press‎ (1984).

 13. S Weinberg ‎, ‎“Gravitation and Cosmology”, John Wiley and Sons (‎1972).

 14. L D Landau and E M Lifshitz, “Fluid Mechanics” Pergamon, London (1959).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی