نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه گیلان، گیلان

چکیده

در این مقاله با استفاده از دوگانی گرانش-پیمانه­ای به بررسی آنتروپی خالص‌سازی در یک نظریة میدان دارای اتلاف تکانه پرداخته‌ایم. هندسة دوگان یک فضازمان مجانبی پاددوسیته است که از اضافه کردن یک میدان اکسیونی به کنش اینشتین-هیلبرت ساخته شده است. مطالعة ما نشان می­دهد که فاصلة بحرانی برای گذار فاز آنتروپی خالص­سازی با افزایش پارامتر اتلاف کاهش یافته و در نتیجه از همبستگی‌ کل بین دو زیرناحیه کاسته می‌شود‏.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entanglement of purification in the presence of axion fields

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Mohammadi Mozaffar
 • Komeil Babaei Velni

Faculty of Physics, University of Guilan, Guilan, Iran

چکیده [English]

We study the entanglement of purification in a field theory with momentum relaxation using gauge/gravity duality. The dual geometry is an asymptotically AdS spacetime which is a solution to Einestein-Hilbert action coupled to axionic fields. Our study show that the critical separation for the transition of entanglement of purification decreases as we increase the dissipation parameter, hence the total correlation between the subsystems decreases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : gauge/gravity duality
 • entanglement of purification
 • axionic fields
 1. J M Maldacena, Int. J. Theor. Phys. 38 (1999) 1113.

 2. S A Hartnoll, C P Herzog, and G T Horowitz, Rev. Lett. 101 (2008) 031601.

 3. J Erlich, et al., Rev.Lett. 95 (2005) [hep-ph/0501128].

 4. K Bitaghsir Fadafan and S Mojarad Laman jouee, Iranian Journal of Physics Research 18, 2 (2018) 190 (Persian).

 5. H Ebrahim and M Ali-Akbari, Iranian Journal of Physics Research 18, 3 (2018) 451 (Persian)

 6. S Ryu and T Takayanagi, Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 181602.

 7. T Takayanagi and K Umemoto, Nature Phys. 14, 6 (2018) 573.

 8. P Nguyen, et al., JHEP 1801 (2018) 098.

 9. P Caputa, et al., Rev.Lett. 122, 11(2019) 111601.

 10. A Bhattacharyya, et al., Rev.Lett. 122, 20 (2019) 201601.

 11. K Babaei Velni, R M Mozaffar, and M H Vahidinia, JHEP 200 (2019) 200.

 12. S Dutta and T Faulkner, JHEP 178 (2021) 178.

 13. K Babaei Velni, M R M Mozaffar, and M H Vahidinia, JHEP 129 (2020) 129.

 14. M Sahraei, et al., JHEP 08 (2021) 038.

 15. M Taylor and W Woodhead, Phys. J. C 74, 12 (2014) 3176.

 16. M Blake and D Tong, Rev. D 88,10 (2013) 106004.

 17. G T Horowitz, J E Santos and D Tong, JHEP 168 (2012) 168.

 18. T Andrade and B Withers, JHEP 101 (2014) 101.

 19. M R M Mozaffar, A Mollabashi, and F Omidi, JHEP 135 (2016) 135.

 20. K Babaei Velni, M R M Mozaffar, Iranian Journal of Physics Research 19, 47 (2020) 755.

 21. R Horodecki, et al., Mod.Phys. 81 (2009) 865.

 22. B M Terhal, M Horodecki, D W eung, and D P DiVincenzo, Math.Phys. 43 (2002) 4286.

 23. H Liu and J Suh, Rev.D 8,6 and 9 (2014) 066012.

تحت نظارت وف ایرانی