نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه راما، ماندانا، کانپور هند - 209217

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم فیزیکی و تصمیم‌گیری، دانشگاه باباصاحب بهیمرائو آمبدکار، لاکنو (U.P.) هند - 226025

چکیده

سه تله با عمق مساوی گزارش شده در NaCl به پیکربندی‌های مختلف نقص نسبت داده شده است. در این سامانۀ سه‌گانه، پیکربندی اصلی برای تله پیشنهادی، یک تهی‌جای دوگانه است، که در قیاس با مشاهدات انجام شده در بلور KCl ترسیم می‌شود. دو پیکربندی نقص دیگر پدیدآمده مشتقات تهی‌جای دوگانه با دومین زوج همسایه I-V و مرکز VF هستند که نشان دهندۀ یک حفره مرتبط با یک تهی‌جای کاتیون است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Three equal-depth thermoluminescence traps in NaCl crystal

نویسندگان [English]

 • Rajendra Kumar 1
 • Mayank Pandey 1
 • Sumit Tiwari 2

1 Physics Department, Rama University, Mandhana, Kanpur-209217, India

2 Department of Physics, School of Physical and Decision Sciences, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow -22602, India

چکیده [English]

Three equal-depth traps reported in NaCl have been attributed to different defect configurations. In this trio system, the basic trap configuration proposed is the bi-vacancy, the analogy being drawn through observations in KCl crystal. Two other defect configurations that emerged are the derivatives of bi-vacancy with the next nearest neighbor I-V pair and the VF center which represents a hole linked to a cation vacancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • thermoluminescence
 • doped NaCl
 • F-center
 • bi-vacancy
 • I-V pairs
 • VF center
 1. J P Srivastava, “Solid State Physics”, Prentice Hall (2008).
 2. A J J Bos, Radiation Measurements 41 (2007) 545.
 3. B T Deshmukh and S V Moharil, Mat. Sci. 7 (1985)427.
 4. S C Jain and P C Mahendru, Rev. A 957 (1965) 140.
 5. V Austin, J L Alvarez Rivas, Phys. C Solid State Phys. 5 (1972) 82.
 6. V Ranita, B A Sharma, and S Singh, Indian J. Pure and Appl. Phys. 44 (2006) 308.
 7. R V Joshi, et al., Health Phys. 44, 1 (1983) 29.
 8. P C Mahendru and S Radhakrishna, Phys. C (Solid State) 2 (1969) 796.
 9. L Somera, et al., ISSSD, Leon, Gto. Mexico. (2015).
 10. R Pandey, et al., Malaysian J. Science 40, 1 (2021) 46.
 11. G D Watkins, Rev.79 (1959) 113.
 12. Z S Herman and G Barnett, Bras. de Ensino de Fis. 12 (1982) 73.
 13. J Hoya, et al., Mat. Sci. 1 (2017) 138.
 14. H M Benia, et al., Phys. Rev. B Matter Mater. Phys. 81 (1972) 241415(R).
 15. T J Wosinski, Phys. 65 (1989) 1566.
 16. Y Kohzuki and T Ohgaku, Crystals 9 (2019) 331.
 17. S Nakonechnyi, et al., Phys. Condens. Matter 18 (2006) 379.
 18. W Kanzig, Phys. Chem. Solids. 17, 1 (1960) 80.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی