نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 1- گروه فیزیک، دانشکده مهندسی تیاگراجار، مادونیا 625015، هند

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی تیاگراجار، مادونیا 625015، هند

چکیده

نانوپودرها/ نانوساختارها به دلیل خواص قابل تنظیم و کاربردهای تعمیم‌یافته‌‌شان مورد توجه مهندسین و دانشمندان قرار گرفته‌اند. یکی از کاربردهای تعمیم‌یافتة نانوپودرها، نانوشاره‌ها هستند. نانوشاره‌ها، مرجح‌ترین خنک‌کننده‌های نسل بعدی به شمار می‌روند و پایداری آنها برای به‌کارگیری موفقیت‌آمیز آنها ضروری است. نانوذرات اکسید آهن به روش سل-ژل با استفاده از سولفات آهن به عنوان پیش‌ماده تهیه شد. نانوذرات تهیه شده با روش‌های XRD و نورتابی فوتونی مشخصه‌یابی شدند. نانوشاره‌های اکسید آهن (0/1 و 0/3 درصد حجمی) با اتیلن گلیکول به عنوان شارة پایه به یک روش دو مرحله‌ای تهیه شد. نانوشاره‌ها برای پایداری دینامیکی (در بازه‌های زمانی 1، 3، 6، 12 و 24 ساعته) مورد آزمایش قرار گرفتند. تغییرات پتانسیل زتا با زمان برای پیش‌بینی تحولات پایداری آنها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مشاهده می‌کنیم که نانوشاره 3/0 درصد حجمی، نسبت به نانوشارة کمتر پایدار 0/1 درصد حجمی، مشخصه‌ّهای پایداری دینامیکی بهتری نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dynamic stability of iron oxide-ethylene glycol nanofluids

نویسندگان [English]

 • Alagappan Subramaniyan 1
 • Nitun Periyasamy 2

1 1. Department of Physics, Thiagarajar College of Engineering, Madurai 625015, India

2 2. Department of Mechanical Engineering, Thiagarajar College of Engineering, Madurai 625015, India

چکیده [English]

Nanopowders/Nanostructures have attracted the attention of engineers and scientists for their tunable properties and extended applications. One of the extended application of nanopowders is nanofluids. Nanofluids are assumed as the most preferred next generation coolants and their stability is essential for their successful implementation. Iron oxide nanoparticles were prepared by the sol-gel method using Ferrous sulphate as precursors. The prepared nanoparticles were characterized by XRD and photo luminescence. Iron oxide nanofluids (0.1 & 0.3 vol%) with ethylene glycol as base fluid were prepared by a two-step method. The nanofluids were tested for dynamic stability (at 1, 3, 6, 12 and 24-hour intervals). The variation in zeta potential with time is analyzed to predict their stability transformations. We observe that 0.3 vol% nanofluid exhibits better dynamic stability characteristics than the less stable 0.1 vol% nanofluid

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic stability
 • Ethylene glycol
 • Iron oxide
 • Nanofluid
 1. X Q Wang and A S Mujumdar, International Journal of Thermal Sciences 46 (2007) 1.
 2. W Yu and H Xie, Journal of Nanomaterials 2012 (2012) 1.
 3. A Ali, et al., Nanotechnology, Science and Applications 9 (2016) 49.
 4. H Yu, et al., Chemical Physics 408 (2012) 11.
 5. J Mayakrishnan, et al., SAE Technical Paper (2020)
 6. A Ghadimi, R Saidur, and H S C Metselaar, International Journal of Heat and Mass Transfer 54, 17-18 (2011) 4051.
 7. R Choudhary, et al., Journal of Experimental Nanoscience 12, 1 (2017) 140.
 8. D Portinha, et al., Macromolecules 40, 11 (2007) 4037.
 9. K Anand, S Varghese, and A Krishnamoorthy, Particulate Science and Technology 35, 1(2017) 67.
 10. S S Ur Rahman, et al., Results in Physics 7 (2017) 4451.
 11. Y Zhang, et al., Materials Research Bulletin 43, 12 (2008) 3490.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی