نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک/ دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

دینامیک یک عایق پاد‌فرومغناطیس متصل به یک عایق غیرمغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است. پمپاژ فونون‌ها به وسیلۀ دینامیک مغناطش از یک پاد‌فرومغناطیس به یک عایق غیرمغناطیسی مجاور که با انتقال تکانۀ‌ زاویه‌ای همراه است منجر به افزایش میرایی می‌شود. علاوه ‌بر این، نتایج نشان می‌دهد که جفت‌شدگی قوی بین دینامیک مغناطش و امواج کشسانی، جایی که قدرت جفت‌شدگی خیلی بزرگ‌تر از اتلاف هر دو  زیرسامانه‌ می‌شود، به صورت دافعۀ ترازی در طیف جذبی پاد‌فرومغناطیس قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of phonon pumping on damping of antiferromagnet dynamics

نویسندگان [English]

 • Babak Zare 1
 • Majid Shirdel-Havar 2

1 Department of Physics/ Iran University of Science and Technology, Iran

2 Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Iran

چکیده [English]

The dynamics of an antiferromagnetic insulator attached to a nonmagnetic insulator is investigated. Pumping of phonons by magnetization dynamics from an antiferromagnet into an adjacent nonmagnetic insulator, which is accompanied by angular momentum transfer, leads to increased damping. Moreover, the results show that strong coupling between magnetization dynamics and elastic waves, where the coupling strength is much larger than the dissipation of both subsystems, is observable as a level repulsion in the antiferromagnetic absorption spectrum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • magnetoelastic coupling
 • magnon-polaron
 • phonon pumping
 • damping of antiferromagnetic
 1. S Streib, et al., Phys. Rev. B 99 (2019) 184442.
 2. B Z Rameshti and R A Duine, Rev. B 99 (2019) 060402.
 3. J Holanda, et al., Nat. Phys. 14 (2018) 500.
 4. A Kamra, et al., Phys. Rev. B 91 (2015) 104409.
 5. E Abrahams and C Kittel, Rev. 88 (1952) 1200.
 6. C Kittel and E Abrahams, Mod. Phys. 25 (1953) 233.
 7. C Kittel, Rev. 110 (1958) 836.
 8. H Man, et al., Phys. Rev. B 96 (2017) 100406.
 9. T Kikkawa, et al., Phys. Rev. Lett. 117 (2016) 207203.
 10. L J Cornelissen, et al., Phys. Rev. B 96 (2017) 104441.
 11. B Flebus, et al., Phys. Rev. B 95 (2017) 144420.
 12. R Yahiro, et al., Phys. Rev. B 101 (2020) 024407.
 13. H T Simensen, et al., Phys. Rev. B 99 (2019) 064421.
 14. S M Tabatabaei, R A Duine, and B Z Rameshti, Rev. B 104 (2021) 014432.
 15. J Li, et al., Phys. Rev. Lett. 125 (2020) 217201.
 16. P Wadley, et al., Science 351 (2016) 587.
 17. D Kriegner, et al., Nat. Commun. 7 (2016) 11623.
 18. P Němec, et al., Nat. Phys. 14 (2018) 229.
 19. V Baltz, et al., Rev. Mod. Phys. 90 (2018) 015005.
 20. K An, et al., Phys. Rev. B 101 (2020) 060407.
 21. T Sato, et al., Phys. Rev. B 104 (2021) 014403.
 22. A Ruckriegel and R A Duine, Rev. Lett. 124 (2020) 117201.
 23. X Zhang, G E Bauer, and T Yu, Rev. Lett. 125 (2020) 077203.
 24. S Streib, H Keshtgar, and G E W Bauer, Rev. Lett. 121 (2018) 027202.
 25. N Sanayei, B Zare and M Vahedi, Iran. J. Res. 88 (2021) 431.
 26. J Li, et al., Nature 578 (2020) 7793.
 27. R Cheng, et al., Rev. Lett. 113 (2014) 057601.
 28. S Foner, Rev. 130 (1963) 183.
 29. K D Belashchenko, et al., Appl. Phys. Lett. 108 (2016) 132403.

تحت نظارت وف ایرانی