نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

چکیده

در سال‌های اخیر، علاقۀ فزاینده‌ای به استفاده از نانوذرات پلاسمونی به عنوان منابع حرارتی با قابلیت کنترل از راه دور توسط نور وجود داشته که منجر به ظهور زمینۀ ترموپلاسمونیک شده است. در این راستا نانوفریم‌های طلا، نانومواد بی‌نظیری با قابلیت ذاتی برای ایجاد یک اثر حرارتی محدود شده در مقیاس نانو هستند. لذا در این مقاله خواص پلاسمونی و ترموپلاسمونیکی نانوفریم‌های شش گوشی طلا مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه تغییرات ناشی از برخی پارامترهای تاثیرگذار مانند شکاف میان نانوذرات و فاصلۀ میان مرکز حفره و مرکز نانوفریم‌ها بر روی میدان الکتریکی موضعی و دمای سطحی نانوفریم‌ها گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Plasmonics and thermoplasmonics properties of asymmetric hexagonal nanoparticles

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Noori
 • Abbas Azarian

Department of Physics , Qom university, Qom, Iran

چکیده [English]

In recent years, there has been a growing interest in the use of plasmonic nanoparticles as sources of heat remotely controlled by light, giving rise to the field of thermoplasmonics. To this end, gold nanoframes are unique nanomaterials with the intrinsic capability to generate a nanoscale confined light-triggered thermal effect. Therefore, the plasmonic and thermoplasmonic properties of the gold hexagonal nanoframes have been investigated in this paper. Moreover, the effect of some influential parameters such as gap distance between the two nanoparticles and the distance between the center of the cavities and the center of the nanoframes on the local electric field and the surface temperature of the nanoframes have been reported

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thermoplasmonics properties
 • surface plasmon resonance
 • nanoframes
 • hexagonal nanoparticles
 1. G Baffou, “Thermoplasmonics”, Cambridge University Press (2017).
 2. C Noguez, The Journal of Physical Chemistry C 111, 10 (2007) 3806.
 3. G Baffou, F Cichos, and R Quidant, Nature Materials 19, 9 (2020) 946.
 4. G Baffou, R Quidant, and C Girard, Applied Physics Letters 94, 15 (2009) 153109.
 5. A O Govorov and H H Richardson, Nano Today 2, 1 (2007) 30.
 6. T Brick, PhD Thesis, Imperial College London (2019).
 7. S Linic, P Christopher, and D B Ingram, Nature Materials 10, 12 (2011) 911.
 8. H H Richardson, et al., Nano Letters 9, 3 (2009) 1139.
 9. L Cognet, et al., Proceedings of the National Academy of Sciences 100, 20 (2003) 11350.
 10. G S Assanov, et al., The European Physical Journal Special Topics 222, 10 (2013) 2697.
 11. L R Hirsch, Proceedings of the National Academy of Sciences 100, 23 (2003) 13549.
 12. J M Stern, et al., The Journal of Urology 179, 2 (2008) 748.
 13. T. J. Harris and A A C Kim. U.S. Patent 9,421,259, issued August 23, 2016.
 14. D Y Paithankar, et al., Journal of Investigative Dermatology 135, 7 (2015) 1727.
 15. F Chen, N Alemu, and R L Johnston, AIP Advances 1, 3 (2011) 032134.
 16. V Thakore, et al., Advanced Theory and Simulations 2, 1 (2019) 1800100.
 17. C F Bohren and D R Huffman, “Absorption and scattering of light by small particles”, John Wiley & Sons (2008). 
 18. P k Jain, et al., The Journal of Physical Chemistry B 110, 14 (2006) 7238.
 19. G Baffou and R Quidant, Laser & Photonics Reviews 7, 2 (2013) 171.
 20. J S Donner, “Thermo-plasmonics: controlling and probing temperature on the nanometer scale”, Ph.D. Thesis, Universitat Politecnica de Catalunya(2014).
 21. L K Khorashad, et al., arXiv preprint arXiv:1604.03585 (2016).

 

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی