نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک،دانشکده مهندسی کامپیوتر, واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

2 گروه فیزیک، دانشکده مهندسی کامپیوتر, واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

در این پژوهش، ابتدا ساختار یک نانونوار فسفرین دولایه معرفی می‌شود. سپس، برای ساختار ساده‌سازی شده‌ی این سامانه در حضور تهی‌جا تابع موج جایگزیده‌ای که منشأ توپولوژیک دارد به شکل تحلیلی بررسی می‌شود و نتایج تحلیلی با روش عددی مقایسه می‌شود. در محاسبۀ عددی چگالی احتمال جایگزیده (LDOS) از رهیافت لاندائر- بوتیکر استفاده می‌شود. در آخر برای فسفرین دولایه، با لحاظ کردن پارامترهای بیشتر، تابع موج و انرژی حالت جایگزیده در حضور تهی‌جا به روش عددی گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of localized wave function in bilayer phosphorene nanoribbon

نویسندگان [English]

 • Masudeh Rafie 1
 • Mohsen Daeimohammad 2
 • Mehdi Zadsar 2
 • Morteza Soltani 3

1 Department of Physics, Faculty of Computer Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Department of Physics, Faculty of Computer Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 2. Department of Physics, University of Isfahan, Isfahan 81746-73441, Iran

چکیده [English]

In this research, firstly, the structure of a double-layer phosphorene nanoribbon is introduced. Then, for the simplified structure of this system in the presence of a void, the substituted wave function which has a topological origin is analyzed analytically and the analytical results are compared with the numerical method. The Landauer-Buttiker approach is used in the numerical calculation of the substituted probability density (LDOS). Finally, for bilayer phosphorene, by considering more parameters, the wave function and the energy of the substituted state in the presence of a vacancy have been reported numerically.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • bilayer phosphorene
 • localized state
 • vacancy
 1. M Rezaei, H Karbaschi, M Amini M Soltani, and G Rashedi. NanotechnologyRep. 32 (2021) 375704.
 2. L Li, Y Yu, G J Ye, Q Ge, X Ou, H  Wu, D  Feng, X H  Chen, and Y Zhang, Nanotechnology 9 (2014) 372.
 3. M Ezawa, New Journal of Physics 16 (2014) 115004.
 4. B Zhou, J Yuan, X Zhou, and B Zhou, Phys.: Condens. Matter32 (2020) 435502.
 5. W Lu, H Nan, J Hong, Y Chen, C Zhu, Z Liang, X Ma, Z Ni, C Jin, and Z Zhang, Nano Res.7 (2014)853.
 6. L L Li, D Moldovan, W Xu, and F M Peeters, Rev. B 96 (2017) 155425.
 7. A N Rudenko, S Yuan, and M I Katsnelson, Rev. B 92 (2015) 085419.
 8. S Soleimanikahnoj, and I Knezevic, Comput.Electron. 16 (2017) 568.
 9. Sodagar, H. Karbaschi, M. Soltani, and M. Amini, Eur. Phys. J. Plus 137(2022) 722.
 10. M Amini, M Soltani, and M Sharbafiun, Physical Review B 99 (2019).

 

تحت نظارت وف ایرانی