نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

چکیده

سیاه‌چاله‌های اخترفیزیکی، سیاه‌چاله کِر نسبیت عام فرض شده‌اند؛ ولی مشاهدات مستقیمی برای اثبات آنها وجود ندارد. با مطالعۀ تابش الکترومغناطیسی اطراف این سیاه‌چاله‌ها می‌توان به آزمون هندسۀ فضا زمان آنها پرداخت. در این مقالۀ مروری، انحراف از حل کِر نسبیت عام برای آزمون گرانش قوی نسبیت عام را در نظر می‌گیریم. ما تکنیک‌های سیاه‌چاله، طیف‌سنجی خط بازتابی پرتو ایکس، نگاشت طنین خط‌آهن، نوسان‌های شبه‌دوره‌ای و روش برازش پیوستار را به کار گرفته و سعی در حل مشکل تبهگنی داریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of testing black hole candidates with electromagnetic radiation

نویسنده [English]

 • Masoumeh Ghasemi Nodehi

School of Astronomy, Institute for Research in Fundamental Sciences, 19395-5531 Tehran, Iran

چکیده [English]

Astrophysical black holes are thought to be Kerr solution of general relativity but there is not yet observational evidence to prove them. One can study the emission of electromagnetic waves around them to test their geometry of space time. In this review article, we consider the deviation from Kerr solution to test the strong gravity regime of General Relativity. We introduce and employ black hole shadow, X-ray reflection spectroscopy, iron line reverberation mapping, quasi-periodic oscillations, and continuum-fitting method to solve the degeneracy problem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • general relativity
 • testing general relativity
 • astrophysical black holes
 • electromagnetic radiation
 1. A Einstein, Annalen der Physik 354 (1916) 769.
 2. C M Will, Living Rev. Rel. 17 (2014) 4.
 3. C M Will 1993 (Cambridge University Press) ISBN 0521439736.
 4. I H Stairs 2003, Living Reviews in Relativity 6, Wex N 2014 Frontiers in Relativistic Celestial Mechanics, vol 1 ed Kopeikin S (De Gruyter) ISBN 9783110345667
 5. R P Kerr, Phys. Rev. Lett. 11 (1963) 237.
 6. J R Gair, M. Vallisneri, S L Larson, and J G Baker, Living Rev. Rel. 16 (2013) 7.
 7. D Psaltis, Living Rev. Rel. 11, 9 (2008) 1.
 8. T Johannsen and D Psaltis, Phys. Rev. D 83 (2015) 124015.
 9. V Cardoso, P Pani and, J Rico, Rev. D 89 (2014) 064007.
 10. S J Vigeland and S A Hughes, Phys. Rev. D 81 (2010) 024030.
 11. S J Vigeland, Rev. D 82 (2010) 104041.
 12. V S Manko and I D Novikov, Classical and Quantum Gravity 9 (1992) 2477.
 13. L Rezzolla and A Zhidenko, Rev. D 90, 8 (2014) 084009.
 14. R Konoplya, L Rezzolla, and A Zhidenko, Rev. D 93, 6 (2016) 064015.
 15. N Lin, N Tsukamoto, M Ghasemi-Nodehi, and C Bambi, Phys. J. C 75, 12 (2015) 599.
 16. C Bambi, J Jiang, and J F Steiner, Quant. Grav. 33, 6 (2016) 064001.
 17. K Yagi and L C Stein, Quant. Grav. 33 (2016) 054001.
 18. T Johannsen, Class. Quant. Grav. 33, 12 (2016) 124001.
 19. V Cardoso and L Gualtieri, Class. Quant. Grav. 33, 17 (2016) 174001.
 20. K Glampedakis and S Babak, Class. Quant. Grav. 23 (2006) 4167.
 21. S Vigeland, N Yunes, and L Stein, Phys. Rev. D 83 (2011) 104027.
 22. M Ghasemi-Nodehi and C Bambi, Eur. Phys. C 76, 5 (2016) 290.
 23. T Harko, Z Kovacs, and F S N Lobo, Phys. Rev. D 80 (2009) 044021.
 24. T Harko, Z Kovacs, and F S N Lobo, Class. Quant. Grav. 26 (2009) 215006.
 25. T Harko, Z Kovacs, and F S N Lobo, Quant. Grav. 28 (2011) 165001.
 26. C Bambi and E Barausse, Astrophys. J. 731, 121 (2011) 72.
 27. C Bambi, JCAP 1308 (2013) 055.
 28. F H Vincent, Class. Quant. Grav. 31 (2013) 025010.
 29. T Johannsen, Rev. D 90, 6 (2014) 064002.
 30. L Kong, Z Li and, C Bambi, Astrophys. J. 797, 2 (2014) 78.
 31. C Bambi, Rev. D 90 (2014) 047503.
 32. T Johannsen and D. Psaltis, Astrophys. J. 773 (2013) 57.
 33. C Bambi, Rev. D 87 (2013) 023007.
 34. C Bambi and D. Malafarina, Phys. Rev. D 88 (2013) 064022.
 35. C Bambi, Rev. D 87 (2013) 084039.
 36. Jiang, C. Bambi, and J. F. Steiner, JCAP 1505, 05 (2015) 025.
 37. J Jiang, C Bambi, and J F Steiner, Astrophys. J. 811, 2 (2015) 130.
 38. A E Broderick and A Loeb, Astrophys. J. 636 (2006) L109.
 39. T Johannsen and D Psaltis, Astrophys. J. 718 (2010) 446.
 40. L Amarilla, E F Eiroa, and G Giribet, Phys. Rev. D 81 (2010) 124045.
 41. L Amarilla and E F Eiroa, Phys. Rev. D 85 (2012) 064019.
 42. C Bambi, F Caravelli, and L Modesto, Lett. B 711 (2012) 10.
 43. L Amarilla and E F Eiroa, Phys. Rev. D 87, 4 (2013) 044057.
 44. Z Li and C Bambi, JCAP 1401 (2014) 041.
 45. A E Broderick, T Johannsen, A Loeb, and D Psaltis, Astrophys. J. 784 (2014) 7.
 46. F Atamurotov, A Abdujabbarov, and B Ahmedov, Astrophys. Space Sci. 348 (2013) 179.
 47. S W Wei and Y X Liu, JCAP 1311 (2013) 063.
 48. F Atamurotov, A Abdujabbarov, and B Ahmedov, Phys. Rev. D 88, 6 (2013) 064004.
 49. T Johannsen, Astrophys. J. 777 (2013) 170.
 50. N Tsukamoto, Z Li and C Bambi, JCAP 1406 (2014) 043.
 51. Bambi, Class. Quant. Grav. 32 (2015) 065005.
 52. D Psaltis, F Ozel, C K Chan, and D P Marrone, Astrophys. J. 814, 2 (2015) 115.
 53. S W Wei, P Cheng, Y Zhong and, X N Zhou, JCAP 1508, 08 (2015) 004.
 54. J W Moffat, Phys. J. C 75, 3 (2015) 130.
 55. T Johannsen and D Psaltis, Astrophys. J. 726 (2011) 11.
 56. C Bambi, JCAP 1209 (2012) 014.
 57. C Bambi, Eur. Phys. J. C 75, 4 (2015) 162.
 58. A Maselli, L Gualtieri, P Pani, L Stella, and V Ferrari, J. 801, 2 (2015) 115.
 59. The Event Horizon Telescope Collaboration, J. 875 (2019) L1.
 60. K Akiyama et al. [Event Horizon Telescope], Astrophys. Lett. 930, 2 (2022) L12.
 61. M Ghasemi-Nodehi, Z Li and, C Bambi, Eur. Phys. J. C 75 (2015) 315.
 62. M Ghasemi-Nodehi, M Azreg-Aïnou, K Jusufi, and M Jamil, Phys. Rev. D 102, 10 (2020) 104032.
 63. M Ghasemi-Nodehi, C Chakraborty, Q Yu and, Y Lu, Eur. Phys. C 81, 10 (2021) 939.
 64. M Ghasemi-Nodehi (2017), PhD thesis, Fudan University, Shanghai, China.
 65. I D Novikov and K S Thorne, “Astrophysics of Black Holes, in Black Holes”, edited by C De Witt and B De Witt, Gordon and Breach, New York, US (1973).
 66. M Ghasemi-Nodehi and C Bambi, Phys. Rev. D 94, 10 (2016) 104062.
 67. M Ghasemi-Nodehi, Phys. Rev. D 97, 2 (2018) 024043.
 68. M Ghasemi-Nodehi, Phys. J. C 80, 6 (2020) 529.
 69. M Ghasemi-Nodehi, Y. Lu, J. Chen, and C. Yang, Eur. J. C 80, 6 (2020) 504.
 70. M Ghasemi-Nodehi, Eur. J. C 80, 5 (2020) 405.

تحت نظارت وف ایرانی