نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 گروه علوم مهندسی و فیزیک، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان، ایران -

چکیده

در این مقاله نشان می‌دهیم که اگر در یک سیستم بسته به پارامتر جفت‌شدگی سیستم، که به صورت خطی با زمان تغییر می کند، نویز اضافه کنیم سیستم رفتار پاد-کیبل-زورک نشان خواهد‌ داد که این امر منجر به افزایش برانگیختی‌ها می‌شود. همچنین نشان داده می‌شود که نرخ دگرگونی بهینه برای کمینه کردن برانگیختگی‌ها، به صورت رابطه‌ای جبری از شدت نویز است ولی نمای مربوط به آن با پیشبینی‌های انجام شده در تحقیقات قبلی متفاوت است. نتایج ما محدودیت‌های رویه‌های بی‌دررو مانند تبرید کوانتومی را اثبات می‌کند و جهان‌شمولی نرخ دگرگونی بهینه را نشان می‌دهد.‏.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Anti-Kibble-Zurek Behavior in Su–Schrieffer–Heeger (SSH) model with Noisy Coupling Crossing the Quantum Critical Point‎

نویسندگان [English]

  • ناجی Naji 1
  • Saeid Ansari 2
  • Rohollah Jafari 3

1 Faculty member

2 Department of engineering sciences and Physics. Buenzahra، Qazvin

3 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran

چکیده [English]

In this paper we show that if we impose noise to the time varying coupling parameter of a closed system, then the system exhibits anti-Kibble-Zurek behavior leading to growth of excitations. Furthermore, our finding indicates that in order to minimize excitations, there is optimal ramp time, which is proportional to the noise strength but the exponent does not show agreement with the results of previous works. It is demonstrated there are restrictions of adiabatic protocols, like quantum annealing, and rate of optimal ramp time is universal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kibble-Zurek Mechanism
  • Su–Schrieffer–Heeger (SSH) model

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی