نویسندگان

چکیده

در این مقاله, طول جایگزیدگی الکترون برای یک زنجیر یک بعدی, با توزیع انرژی کاتوره ای برای آلیاژ دوتایی در تقریب بستگی قوی به صورت عددی محاسبه شده و نشان داده شده است که برای یک زنجیره یک بعدی با طول محدود, با افزایش تراکم ناخالصی طول جایگزیدگی کاهش می یابد و با افزایش بیشتر آن, طول جایگزیدگی از طول سیستم کوچکتر شده وگذار فاز فلز - عایق رخ می دهد. همچنین نشان داده شده است که اگر توزیع ناخالصی دارای نظم معینی باشد, تابع موج الکترون توسط حالتهای گسترده داده می شود؛ در نتیجه سیستم همواره رسانا باقی می ماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electron localization and metal-insulator transition in the one-dimensional chian of atoms

نویسندگان [English]

  • A. Esmailpour
  • M. Esmaeilzadeh

چکیده [English]

  In this paper, the electron localization length was calculated numerically in a one-dimensional chain of atoms with random binary alloy. It is shown that in a one-dimensional finite-size chian of atoms, the localization length of the electron wave function decreases with increasing impurity concentration and with more increasing of the impurity concentration, the localization length becomes smaller than the system size and therefore insulator-metal transition occurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • localization
  • metal-insulator transition
  • random binary alloy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی