نویسنده

چکیده

پدیده نالن شیفر در هسته های آینه ای ناشی از برهمکنش های NN با ترکیب حالتهای مزونی T=0 و T=1, با اسپین و پاریته یکسان بررسی گردید. با محاسبه توام اثر کولنی و اثر ناشی از برهمکنش های مذکور توجیه معقولانه ای برای اختلاف انرژی بستگی هسته های آینه ای  39ca- 39k- , 41cs- 41ca ارایه می نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contribution of CSB interactions in binding energy difference of mirror nuclei

نویسنده [English]

  • M. Asghari

چکیده [English]

  Nolen-Schiffer Anomaly in mirror nuclei due to the NN interactions with isospin mixing between T=0 and T=1 mesons of the same spin and parity are investigated. With the computation of coulomb energy along with the charge symmetry breaking (CSB) effects provide a reasonably accurate description of binding energy differences between  39ca- 39k- , 41cs- 41ca mirror nuclei. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • charge symmetry
  • interaction
  • binding energy

تحت نظارت وف ایرانی