نویسندگان

چکیده

برهمکنش های فوق ریز در مکان اورانیوم از ترکیب آنتی فرومغناطیس USb2 با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش امواج تخت بهبود یافته به علاوه اوربیتالهای موضعی (APW+lo) بررسی شده اند. میزان جایگزینی الکترونهای ƒ در این ترکیب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که الکترونهای 5ƒ تمایل دارند به خوبی با الکترونهای رسانش هیبرید شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hyperfine interactions in USb2 crystal

نویسندگان [English]

  • A. Fathi
  • S. Asadabadi
  • M. Goshtasbi Rad

چکیده [English]

  The hyperfine interactions at the uranium site in the antiferromagnetic USb2 compound were calculated within the density functional theory (DFT) employing the augmented plane wave plus local orbital (APW+lo) method. We investigated the dependence of the nuclear quadruple interactions on the magnetic structure in USb2 compound. The investigation were performed applying the so called “band correlated” LDA+U theory self consistently. The self consistent LDA+U calculations were gradually added to the performed generalized gradient approximation (GGA) including scalar relativistic spin-orbit interactions in a second variation scheme. The result, which is in agreement with experiment, shows that the 5f-electrons have the tendency to be hybridized with the conduction electrons in the ferromagnetic uranium planes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • density functional theory
  • APW+lo
  • hyperfine field
  • USb2

تحت نظارت وف ایرانی