نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر تحلیل سریهای زمانی ناشی از فاصله ضربان قلب توسط روشهای DFA و MF-DFA مورد توجه بوده است. در این مقاله به جای بررسی سریهای فاصله ضربان قلب که در کارهای قبلی انجام شده است, با روشهای فوق الذکر به طور مستقیم به مطالعه و بررسی سیگنالهای الکتریکی قلب پرداخته و رفتار مقیاسی متفاوتی را برای قلب سالم و قلب بیمار مشاهده کرده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multifractal and deterended fluctuation analysis of heartbeat electrical signals ECG

نویسندگان [English]

  • A. N. Beni
  • B. Mirza
  • F. Shahbazi
  • A. Kazempour

چکیده [English]

 In recent years cardiac interbeat interval time series have been investigated by DFA and MF-DFA methods. In this paper instead of investigating cardiac interbeat interval time series, ECG signals are considered, it is shown that the normal and abnormal heart signals have different scaling relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multifractals
  • heartbeat electrical signals (ECG)

تحت نظارت وف ایرانی