نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی تحلیلی پایداری حلهای منفرد معادلات جفت شده شرودینگر مرتبه پنجم حاکم بر انتشار تپهای الکترومغناطیسی در فیبرهای نوری غیر خطی پرداخته می شود.برای این منظور حلهای منفرد چنین معادلاتی را ارایه کرده,  به هر یک اختلالی به صورت ui→ui + δui(δui= (αi(T) + ibi(T))eµδ)(i=1,2)  وارد می شود. با استفاده از نظریه عملگرها نشان می دهیم که حلهای منفرد معادلات مذکور تحت اختلالات وارد شده پایدار خواهند ماند. همچنین نشان خواهیم داد که تحت اختلالات ذکر شده اولین مرتبه وردش هامیلتونی دو میدان جفت شده صفر و دومین مرتبه وردش آن مثبت خواهد بود. از این دو نکته نتیجه می شود که, با وجود جفتیدگی میدانها, حلهای منفرد این معادلات تحت اثر اختلال وارده پایدارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stability of solitary solutions to the cubic-quintic coupled nonlinear Schrödinger equation(CQCNLSE)

نویسندگان [English]

  • M. Moradi
  • M. M. Golshan

چکیده [English]

  In this article we report the results of an investigation on the stability of solitary solutions to the Cubic-Quintic Coupled Nonlinear Schr ö dinger Equations.Using the theory of linear operators (here,2×2 matrics), we show that under a perturbation ui→ui + δui(δui= (αi(T) + ibi(T))eµδ)(i=1,2) the solitary solutions are stable. Moreover,we include the perturbation into the corresponding Hamiltonian and calculate the first and second order variations. Stability of the solitary solutions to the Coupled equations is then verified by the fact that the first- order variation vanishes and the second- order one is positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonlinear
  • coupled
  • CQCNLSE
  • solitary solutions
  • stability

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی