نویسندگان

چکیده

امروزه مطالعه آشوب در بیلیاردهای کوانتومی به علت ارتباط با تکنولوژی نانو مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این مقاله توزیع نقاط برخورد صفرهای تابع موج با مرز برای دو بیلیارد به شکل دایره واستادیوم مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با محاسبه شعاع گردش برای این نقاط به صورت کمی حالات آشوبی وغیرآشوبی بر حسب ترازهای انرژی متمایز می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing chaotic states in stadium billiard by calculating gyration radius

نویسندگان [English]

  • M. Barezi
  • H. Mosadegh
  • B. Mirza

چکیده [English]

  Nowadays study of chaotic quantum billiards because of their relation to Nano technology. In this paper distribution of zeros of wave function on the boundary of two circular and stadium billiards are investigated. By calculating gyration radius for these points chaotic and non-chaotic states are distinguished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chaotic
  • gyration radius

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی