نویسنده

چکیده

ثابت شده است که پراکندگی نوترون یک ابزار بسیار مهم در آشکارسازی خواص مغناطیسی ابررساناهای دمای بالا (HTSC) است. اطلاعات دقیق درباره بستگی انرژی و تکانه دینامیک مغناطیسی HTSC مستقیما بوسیله این روش بدست آمده است. در دهه اخیر با پیشرفت روش های رشد بلور, تک بلورهای HTSC با کیفیت بالا و در قطعات بزرگ, که برای انجام آزمایش پراکندگی نوترون اساسی است, در دسترس قرار گرفته است. نتایج اندازه گیری پراکندگی نوترون بر روی این بلورها درک ما را از خواص مغناطیسی HTSC ها چه در حالت ابررسانایی (SC) و چه در حالت بهنجار افزایش داده است. در این مقاله مروری, بررسی نتایج پراکندگی نوترون بر روی دو خانواده اصلی La2-xSrxCuO4 (LSCOx), HTSC و  (YBa2Cu3O6+x (YBCO6+x   را با تاکید بر خواص پر اهمیت تر و عموما پذیرفته شده آنها در نظر می گیریم. از جمله این خواص حضور افت و خیزهای قوی پادفرومغناطیسی حتی در ناحیه آلاییدگی بهینه در دیاگرام فاز, قله تشدیدی نوترونی که با دمای گذار ابررسانایی Tc تغییر مقیاس می دهد, افت و خیزهای مغناطیسی نامتباین نوارها, و شبه گافی است که در حالت بهنجار مواد کم آلاییده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

High-temperature superconductors, as seen through the eyes of neutrons

نویسنده [English]

  • Z. Yamani

چکیده [English]

  Neutron scattering is proved to be a vital probe in unveiling the magnetic properties of high temperature superconductors (HTSC). Detailed information about the energy and momentum dependence of the magnetic dynamics of HTSC have been obtained directly by this technique. Over the past decade by improving the crystal growth methods, large and high quality single crystals of HTSC, which are essential for a neutron scattering experiment, have become available. The results of neutron scattering measurements on such crystals have considerably enhanced our understanding of the magnetism in HTSC both in the superconducting (SC) and normal states. In this review, the neutron scattering results on two main HTSC families, La2-xSrxCuO4 (LSCOx) and YBa2CuO3O6+x (YBCO6+x), are considered with an emphasis on the most prominent properties of these materials that are now widely accepted. These include the presence of strong antiferromagnetic (AF) fluctuations even in optimally doped region of the phase diagram, neutron resonance peak that scales with SC transition temperature, Tc, incommensurate magnetic fluctuations (stripes), and a pseudogap in the normal state of underdoped materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductivity
  • La2-xSrxCuO4
  • YBa2CuO3O6+x
  • neutron scattering
  • magnetic excitations

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی