نویسنده

چکیده

ابررسانایی MgB2 اخیرا کشف شده دارای رکورد دمای گذار یک ابررسانایی BCS ای است که دلیل آن فرکانسهای ارتعاشی بالا مربوط به عناصر سبک موجود در آن است. دمای گذار در خانواده ابررساناهای کوپراتی بسیار بالاتر است ولی در محدوده نظریه BCS جای نمی گیرد. راضی کننده ترین دلیل میکروسکپی برای خواص بسیار غیرعادی آنها در جفت شدگی مغناطیسی است که در فرض RVB (پیوند والانس تشدیدی) نهفته است. به هر حال, توضیح کامل نظری مربوط به خواص اصلی ناهنجار کوپراتها به صورت یک چالش هنوز باقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comments on theories of high temperature superconductivity

نویسنده [English]

  • T. M. Rice

چکیده [English]

  The recently discovered MgB2 superconductors have a record transition temperature for a BCS superconductor due to the high vibration frequencies associated with its light elements. The transition temperatures in the cuprate family of superconductors are much higher but these do not fit the BCS paradigm. The most promising microscopic origin for their many anomalous properties lies in magnetic pairing described by the RVB (Resonant Valence Bond) ansatz. However a comprehensive theoretical description of the key anomalous properties of the cuprates remains to be an open challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RVB
  • Cuprate super conductivity
  • MgB2
  • t-J model

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی