نویسندگان

چکیده

در این مقاله به مطالعه جایگزیدگی امواج اکوستیک در محیطهای بی نظم پرداخته ایم. به این منظور ما یک شبکه جرم و فنر در نظر می گیریم که دارای جرم ثابت باشد و ثابت فنرها را برابر با یک سری عدد کاتوره ای با تابع همبستگی (c ( l ) ~ l-y )  و واریانس واحد قرار می دهیم. با استفاده از روشهای نسبت عکس مشارکت و اختلاف ویژه حالتها, حالتهای جایگزیده در سیستم را مشخص می کنیم و به مطالعه تاثیر نمای همبستگی بی نظمی محیط در جایگزیدگی موج در سیستم می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Delocalization of elastic waves in disorder harmonic chain with random distribution of force constants

نویسندگان [English]

  • M. Rahimi
  • F. Shahbazi

چکیده [English]

Using inverse participation ratio and level statistics analysis, we investigate the localization of the natural modes of a disordered harmonic chain in which the force constants are distributed randomly without correlation as well as with long-range power-law (c ( l ) ~ l-y )  correlation. We find that for a specific value of correlation exponent the localized modes turn to be extended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • localitation of elastic waves
  • correlation
  • disorder harmonic chain

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی