نویسندگان

چکیده

روی آنتروپی چند مقیاسی (MSE) یک راهکار بسیار سودمند جهت تعیین پیچیدگی سری های زمانی تصادفی می باشد. ما در این مقاله با معرفی یک روش جدید بر پایه آنتروپی چند مقیاسی تحت عنوان "پیچیدگی چند مولفه ای" ‌(MCC) به تحلیل سری های زمانی فواصل ضربان قلب (RR) پرداخته و تمایز قابل توجهی را بین قلب سالم و قلب سکته کرده (CHF) نشان می دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multiscale entropy (MSE) and multicomponent complexity (MCC)

نویسندگان [English]

  • M. Boorboor
  • F. shahbazi
  • B. Mirza

چکیده [English]

Multiscale entropy (MSE) is a powerful method for determining the complexity of random time series. In this paper we, investigate the cardiac heart interbeat interval (RR) time series by introducing a new method based on MSE, called multicomponent complexity (MCC) and find clear difference between healthy samples and samples with Congestive heart failure (CHF) disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sample entropy
  • multiscale entropy
  • multicomponent complexity
  • coarse graining

تحت نظارت وف ایرانی