نویسندگان

چکیده

در این مقاله برای مطالعه سریهای زمانی به دست آمده از سیستمهای پیچیده روش جدیدی معرفی شده است. این روش بر پایه استفاده از مفهوم آنتروپی و به کارگیری رابطه ای برای محاسبه توزیع فواصل با نام واگرایی جانسون- شانون می باشد. در این مقاله به بررسی سریهای زمانی به دست آمده از توزیع فواصل در سیستم بیلیارد همچنین سری زمانی سیگنال الکتریکی قلب پرداخته شده است. به کمک این روش می توان بیلیارد آشوبی و غیرآشوبی همچنین قلب سالم را از قلب بیمار تفکیک کرد. این فرمولبندی می تواند در بررسی دیگر سریهای زمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information distance and its application in time series

نویسندگان [English]

  • B. Mirza
  • T. Taghian
  • M. Sharifianpour

چکیده [English]

  In this paper a new method is introduced for studying time series of complex systems. This method is based on using the concept of entropy and Jensen-Shannon divergence. In this paper this method is applied to time series of billiard system and heart signals. By this method, we can diagnose the healthy and unhealthy heart and also chaotic billiards from non chaotic systems . The method can also be applied to other time series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stadium
  • chaos
  • time series
  • heart electric signal
  • information entropy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی