نویسندگان

چکیده

گرمایش تاج خورشید از حدود 60 سال پیش مورد توجه منجمین و خورشید شناسان بوده است. یکی از روشهای ارایه شده در این زمینه جذب تشدیدی امواج آلفن در حلقه های تاج است. بر این اساس یک لوله شار مغناطیده با پروفیل چگالی غیریکنواخت که باعث پیوستگی سرعت آلفن در امتداد شعاع لوله می شود, در نظر گرفته شده است. حل این مساله بدون در نظر گرفتن عوامل اتلافی, منجر به یک معادله موج برای مولفه اختلالی میدان مغناطیسی در راستای محور لوله می شود. مولفه های دیگر میدان هم بر حسب این مولفه به دست می آیند. در غیاب نیروهای اتلافی معادلات فوق در محلی از لوله که فرکانس موج آلفن با یکی از ویژه فرکانسهای طبیعی لوله برابر می شود, تکین هستند. این معادلات به روش عددی حل شده اند. با اعمال اتلافهای وشکسانی و مقاومتی آهنگ اتلاف و چگالی انرژی به دست آمده اند. رفتار مولفه های میدان سرعت و میدان مغناطیسی نشان می دهند که قسمت عمده تغییرات این میدانها در یک لایه بسیار نازک در اطراف تکینگی که به لایه تشدیدی معروف است, اتفاق می افتد و آهنگ اتلاف هم در آنجا زیاد است. این نتایج با مشاهدات به دست آمده از سفینه TRACE در مورد شراره (BD2000) سازگاراند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Resonant absorption and damping of hydromagnetic waves in solar corona

نویسندگان [English]

  • S. Nasiri
  • L. Yousefi

چکیده [English]

  Although, the hot solar corona was discovered more than sixty years ago, however, the exact dissipation mechanism that heats the corona is still unknown. Resonant absorption and damping of Alfven waves appear to be one of the major candidates in this respect. The corona is highly structured and inhomogeneous medium, containing a large number of discrete magnetic loops. In this paper a cylindrical magnetic flux tube with a specified density profile is considered, and the ideal equation of motion in coronal condition is obtained. The problem is reduced to solving a wave equation for the component of magnetic perturbation along the tube axis. The mathematical formalism is identical with that of the propagation of electromagnetic waves in optical fibers with a varying index of refraction through the cross section of the fiber. The ideal equations of magnetic and velocity fields in the global modes are singular and are solved numerically, using a modified shooting scheme. Resistive and viscous dissipation rates as an exponential time decay of disturbances are obtained. The results show that the amount of energy produced in the resonant layer inside the tube seems to be responsible for heating the corona.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resonant absorption
  • Alfven waves
  • dissipation
  • solar coronal heating

تحت نظارت وف ایرانی