نویسنده

چکیده

در این مقاله جوابهای چرخان با افق تخت در گرانش با تصحیحات مرتبه اول نظریه ریسمان معرفی می گردد. اگر چه این گونه جوابها به صورت مجانبی آنتی دوسیته نمی باشند, ولی نشان داده می شود که می توان از روش کانترترم (Counterterm) برای محاسبه کمیتهای پایای این سیستم گرانشی استفاده نمود. در اینجا ضمن بازنویسی مختصر این روش کمیتهای پایای این گونه جوابها به دست می آیند. همچنین با به دست آوردن جرم سیاهچاله به صورت تابعی از آنتروپی و تکانه های زاویه ای نشان داده می شود که کمیتهای پایا و ترمودینامیکی این سیاهچاله های چرخان قانون اول ترمودینامیک را ارضا می نمایند. در پایان, با انجام آنالیز پایانی در آنسامبل کانونی نشان داده می شود که این جوابها از نظر ترمودینامیکی پایا می باشند که با گذار فاز هاوکینگ- پیچ برای سیاهچاله های با افق تخت هماهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermodynamics of rotating black branes in gravity with first order string corrections

نویسنده [English]

  • M. H. Dehghani

چکیده [English]

  In this paper, the rotating black brane solutions with zero curvature horizon of classical gravity with first order string corrections are introduced. Although these solutions are not asymptotically anti de Sitter, one can use the counterterm method in order to compute the conserved quantities of these solutions. Here, by reviewing the counterterm method for asymptotically anti de Sitter spacetimes, the conserved quantities of these rotating solutions are computed. Also a Smarr-type formula for the mass as a function of the entropy and the angular momenta is obtained, and it is shown that the conserved and thermodynamic quantities satisfy the first law of thermodynamics. Finally, a stability analysis in the canonical ensemble is performed, and it is shown that the system is thermally stable. This is in commensurable with the fact that there is no Hawking-Page phase transition for black object with zero curvature horizon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • black holes
  • dilaton gravity
  • counterterm method

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی