نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه پارامترسازی اثرات خردفیزیکی ابر تندری در فرآیند تشکیل بارندگی و ایجاد اصلاحات لازم و تطابق هرچه بیشتر مدل عددی با مشاهدات تجربی به عمل آمده, در این تحقیق پارامترسازی فرآیند بارش در مدل ابر تندری اگورا و تاکاهاشی (O-T) در سه مرحله فرآیند تبدیل قطرکهای ابر به قطرات باران, فرآیند انجماد قطرات باران برای تشکیل تگرگ و سرعتهای حد قطرات باران و دانه های تگرگ بهبود یافته است. در مدل اولیه O-T که در آن ابر به عنوان یک ستون هوای چرخشی با شعاع وابسته به زمان در محیطی بدون وجود باد مدلسازی شده است. شدت بارندگی در مدل بهبود یافته با مدل اصلی اگورا و تاکاهاشی با استفاده از پارامترسازی کسلر در فرآیند تبدیل قطرکهای ابر به قطرات باران افزایش یافت و همچنین بارندگی با تاخیر آغاز گردید. دومین قله شدت بارندگی با به کاربردن پارامترسازی انجماد بیگ در فرآیند انجماد قطرات باران به تگرگ ناپدید گردید و در مرحله سوم با استفاده از پارامترسازی لین و همکاران برای سرعتهای حد قطرات باران و دانه های تگرگ, میزان شدت بارندگی در مدت زمان کوتاهی افزایش یافت. منحنی شدت بارندگی مدل بهبود یافته O-T در سه مرحله ای که در بالا ذکر شد, با واقعیت تطبیق بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

parameterrization of microphysical and dynamical processes of rainfall in thunderstorm cloud model

نویسندگان [English]

  • S. J.
  • J. B.

چکیده [English]

  In this research parameterization of the precipitation process in Ogura & Takahashi (O-T) thunderstorm model was improved in microphysical processes, specially in the autoconversion process to form raindrops, in the glaciation process and in the terminal velocities of rain and hail. The rainfall intensity became much heavier with Kesslers parameterization, the second peak of the rainfall intensity disappeared with Biggs freezing probability, and the rainfall intensity became much heavier and sharper with Lin et als terminal velocities of rain and hail than in the O-T original model. Finally, the derived rainfall pattern based on the improved model has much similarities to the observation data. This paper expresses the basic research for studying the physical treatment in clouds. The modified O-T model has different applications in analyzing radar observation data, estimate the potential of soil erosion, parameteriztion of shower in mesoscale numerical weather prediction and eta.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thunderstorm cloud,numerical modeling, ogura&
  • Takahashi, microphysical and dynamical processes, Kessler parameterization, rainfall intensity

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی