نویسندگان

چکیده

مسیرهای الکترون در لیزر الکترون آزاد با میدان ویگلر مارپیچی واقعی و کانال یونی راهنما تجزیه و تحلیل شده و حالتهای پایدار و ناپایدار مدار الکترونی به دست آمده است. نتایج نشان می دهند پایداری مسیرهای الکترون (تک الکترون) در ویگلر مارپیچی واقعی که در فضای سه بعدی مورد بررسی قرار می گیرد در مقایسه با ویگلر مارپیچی ایده آل که در مختصات دو بعدی قبلا به دست آمده است اختلاف دارد. این موضوع مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electron trajectories in free electron laser with realizable helical wiggler and ion channel guiding

نویسندگان [English]

  • S. Ebrahimi
  • M. Esmaeilzadeh

چکیده [English]

  A detailed analysis of electron trajectories in a realizable helical wiggler free electron laser with ion channel guiding using electron (single particle dynamics) is presented. Conditions for stability of electron orbit have been investigated, calculations are made to illustrate. Conclusion shows that there are differences stable (unstable) condition(s) electron trajectories between ideal helical wiggler(2D) and realizable helical wiggler (3D).

کلیدواژه‌ها [English]

  • free electron laser
  • ion channel
  • real izable helical wiggler

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی