نویسندگان

چکیده

 رفتار یون در دام پاول به وسیله حل عددی دستگاه معادلات دیفرانسیل مَتی‌یو بررسی شده است. سپس مسیرهای حرکت دو یون سبک و سنگین مانند 208Pb+ وH+در دام پاول با روش رونگه - کوتا مرتبه چهار به دست آمده است. برای دام با ابعاد مشخص و فرکانس معین, ناحیه‌های پایداری برای جداسازی دو یون از یکدیگر مانند یونهای 2H+وH+بر حسب ولتاژهای مستقیم و متناوبِ اعمال شده به دام محاسبه شده است. به علاوه, پنج ناحیه پایداریِ این دستگاه معادلات که برای آنها عمل به دام اندازی یون صورت می‌گیرد, به دقت تعیین شده است. محاسبه ناحیه پنجمِ پایداری قبلا در مقالات گزارش نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Computation of the third, fourth and fifth stability regions in a Paul trap

نویسندگان [English]

  • H. Noshad
  • G. H. Janipour-Shahroud-Kolaee

چکیده [English]

 The behavior of ions in a Paul trap has been investigated using numerical solution of the set of Mathieus differential equations. Afterwards, the trajectories of two typical ions such as H+ and 208Pb+ in the trap have been obtained using the fourth-order Runge-Kutta method. For specific dimensions of a Paul trap and a given frequency, the stability regions for separation of H+ and 2H+ ions have been determined in terms of the DC and AC voltages applied to the trap. Furthermore, five stability regions in which ion trapping occurs have been obtained accurately. Computation of the fifth stability region has not been reported in the literature previously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paul trap
  • Mathieus equation
  • fourth-order Runge-Kutta method
  • stability regions from the third to fifth
  • ion instability

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی