نویسندگان

چکیده

  ما با تعریف القاییدگی حلقه انکویید، در نظر گرفتن بسط فوریه سینوسی برای رابطه جریان- فاز هر نانوسیم آن‌، و جایگزین کردن یک معادله فوکر- پلانک دو بعدی به‌جای دو معادله لنجوین، روابط تحلیلی برای رفتارهای انکویید نامتقارن به دست ‌آورده‌ایم. از طرف دیگر علاوه بر مورد انکویید، در مورد اسکوییدهای dc و نانواسکویید هم، در نظرگرفتن همزمان آثار انحراف رابطه جریان- فاز از شکل سینوسی، آثار افت‌وخیزها و نوفه‌ها و آثار مربوط به یکسان نبودن دو ارتباط (دو پیوندگاه یا دو اتصال) ضعیف روی رابطه جریان-ولتاژ قطعه لازم می‌باشد و واقعیتهای متعددی ارائه روابط تحلیلی دقیقتر و استفاده از آنها را در پیش‌بینی رفتارها طلب می‌‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DC SQUID, NQUID and nanoSQUID; “The prediction of behaviors on the base of analytic results of the Fokker-Planck equation”

نویسندگان [English]

  • M Eatesami
  • M A Shahzamanian

چکیده [English]

 By defining the loop inductance for NQUID and considering sinusoidal Fourier series for the current-phase relations of its nanowires and replacing two Langevin equations with one two-dimensional Fokker-Planck equation, we have obtained analytical relations for the characteristics of the asymmetric NQUID. On the other hand for DC SQUIDs and nanoSQUID, we have to consider simultaneously the effects of the deviation of the current-phase relation from Is(θ)α sinθ , the effects of fluctuations and noises and also the effects of asymmetry (usually two junctions have some differences) on the current-voltage characteristic. Therefore various considerations necessitate more accurate analytical formulation and more theoretical predictions .

کلیدواژه‌ها [English]

  • DC SQUID
  • NQUID
  • nano-SQUID
  • Fokker-Plank equation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی