نویسنده

چکیده

اگرچه داده‌های آزمایشگاهی برای تولید پادهیدروژن با فرود آمدن پادپروتون بر روی اتم پوزیترونیوم، به عنوان یک واکنش انتقال بار سـه ذره‌ای، در انرژیهایی که برای انجام مطالعات بسیار دقیق طیف‌سنجی پادماده مناسبند هنوز گزارش نشده است، با این حال اندازه‌گیریهای معدودی بر روی واکنش بار مزدوج آن انجام گرفته است. این واکنش تولید هیدروژن با فرود آمدن پروتون بر روی پوزیترونیوم است. در این مطالعه، روش تقریب دو حالته برای فرآیند انتقال بار در سیستم برخوردی پروتون-پوزیترونیوم به کار رفته است. با این روش نامتعامد بودن حالتهای اولیه و نهایی سیستم و سهم آن در توزیع زاویه‌ای سطح مقطعهای جزئی در نظر گرفته شده ‌است. سطح مقطعهای جزئی حالت به حالت برای گذار از حالت پایه پوزیترونیوم به حالت پایـه‌ و چند حالت برانگیخته هیدروژن گزارش شده و سطح مقطعهای کل نیز در انتها آورده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Two-state approximation applied to hydrogen formation by proton impact on positronium

نویسنده [English]

  • E Ghanbari Adivi

چکیده [English]

Although there is no experimental data available for antihydrogen formation following antiprotons impact on positroium atoms, as a charge transfer reaction, at incident energies which are suitable for antimatter high-precision spectroscopic studies, measurements were carried out for its charge-conjugate reaction i. e. hydrogen formation, by protons impact on positronium. In this study, a two-state approximation method is applied to charge exchange process in proton-positronium collision system. The nonorthogonality of initial and final states and its effects on the angular distribution of the differential cross sections is taken into account by using this method. The state-to-state differential cross sections are reported for transition from ground state of positronium into the ground and a few lowest excited states of the formed hydrogen. Integrated cross sections are presented as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydrogen formation
  • antimatter
  • two-state approximation
  • cross sections
  • charge-conjugation reaction

تحت نظارت وف ایرانی