نویسندگان

چکیده

در این مطالعه ما رسانش الکتریکی یک نانو لوله کربنی ایده‌ال و یک نانو لوله کربنی در حضور پتانسیل خارجی یکنواخت را به کمک رهیافت بستگی قوی در نظریه پاسخ خطی مطالعه کرده و به کمک این رهیافت در تقریب همسایه نزدیک، به کمک ساز وکار تابع گرین رسانش این دستگاه را به دست می‌آوریم، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در حضور پتانسیل خارجی علاوه بر محدودتر شدن ناحیه رسانش تشدیدی، در ابتدای (انتهای) پنجره مجاز ا نرژی، ساز وکار رسانش ازتشدیدی به تونل زنی تبدیل شده و در نهایت تعداد مدهای رسانش و در نتیجه رسانش کل کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electrical conductance in a single wall carbon nanotube (SWCNT): tight binding model

نویسندگان [English]

  • T Mardaani
  • M Mardaani

چکیده [English]

In this study, we derive analytically Green’s function (GF) formalism to calculate the electrical conductance for an armchair SWCNT in the ballistic regime. We obtain an exact analytical formula for the conductance of the SWCNT, in the tight-binding approach and assuming nearest-neighbor interaction by recursion process in the GF formalism. We show that in the presence of uniform external potential, the number of conductance channels and resonance energy range of the system decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green’s function
  • electrical conductance
  • armchair SWCNT
  • tight-binding model

تحت نظارت وف ایرانی