نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله مقاومت یک مدار کوانتومی LC را به عنوان یک محیط گرمایی در نظر می گیریم. محیط گرمایی را می توان با مجموعه‌ای از نوسانگرهای هم آهنگ کوانتومی با فرکانس پیوسته مدل سازی نمود. با استفاده از روش جفت شدگی کمینه بین مدار و میدان توصیف کننده محیط، فرآیند اتلاف انرژی و احتمال‌های گذار بین ترازهای انرژی مدار کوانتومی، به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of dissipation in a quantum LC circuit

نویسندگان [English]

  • D Nasr Esfahani
  • F Kheirandish

چکیده [English]

In this article we consider the resistance of a quantum LC circuit as a heat bath. The heat bath can be modeled by a collection of quantum harmonic oscillators with a continuum of frequencies. By using the minimal coupling method between the circuit and the field describing the environment, the process of energy dissipation and probability transitions between the energy levels of the quantum circuit, are obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dissipation
  • LC circuit
  • minimal coupling
  • transition probabilities

تحت نظارت وف ایرانی