نویسندگان

چکیده

معادلات فوکر- پلانک غیر خطی می‌توانند به آنتروپی‌های تعمیم یافته مربوط شوند. حل مانای معادلات فوکر- پلانک وابسته به آنتروپی‌هایی که به شکل تابع کلی از آنتروپی تسالیس هستند را به دست می‌آوریم. حل وابسته به زمان این معادلات نیز برای نیروی رانشی خطی تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Time dependent solutions of the nonlinear Fokker- Planck equations related to arbitrary functions of Tsallis entropy

نویسندگان [English]

  • F Rezaei
  • B Mirza
  • B Mirza

چکیده [English]

The nonlinear Fokker-Plank equations can be related to generalized entropies. We investigate the stationary solutions of Fokker- Plank equations which are related to entropies defined as arbitrary functions of Tsallis entropy. Also the transient solutions of the equations are determined for linaer drifts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonlinear Fokker-planck equations
  • generalized entropies
  • nonextensive statistical mechanics

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی